„Účast byla přibližně osmdesáti procentní a regulérnost ankety sledoval i zástupce pískoven. Konečný výsledek byl stejný jako u všech předchozích hlasování, která na toto téma v osadě proběhla. Většina místních obyvatel vyjádřila se záměrem pískovny svůj nesouhlas,“ řekl k výsledkům ankety předseda Osadního výboru Uhelná Roman Sedláček s tím, že na základě této ankety doporučí zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou, aby se otázkou změny územního plánu, která by v konečném důsledku znamenala rozšíření ploch určených k těžbě písku ještě blíže k sídlům Uhelná a Václavice, nezabývalo.

Na základě výsledků ankety je tak velice pravděpodobné, že ke změně územního plánu a tedy i rozšiřování dobývacího prostoru nedojde. Podle starosty Hrádku nad Nisou Martina Půty totiž budou zastupitelé názor obyvatel osady respektovat.

Snahu o rozšíření pískového lomu přitom nebudou řešit poprvé. Na program Hrádeckého zastupitelstva se tento bod dostal již v roce 2003. „Zastupitelstvo tenkrát návrh na změnu územního plánu zamítlo,“ řekl Martin Půta.