„Od konce září do poloviny října 2009 probíhala na území Libereckého kraje již pátá etapa školení učitelů základních a středních škol zaměřená na doplnění a rozšíření poznatků v oblasti problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ vyučované v rámci školní výuky na základních a středních školách,“ vysvětlila Michaela Stará z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje s tím, že školení svým obsahem plynule navazovalo na provedená školení učitelů v letech 2006 - 2008.

Jak dále vysvětlila, školení pořádají společně s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Garantem školení byla ředitelka NIDV, Jana Otavová. Jednotlivé pracovnice NIDV zajišťovaly školení v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech i v Liberci po organizační stránce.

„K nárůstu počtu pedagogů v letošním roce přispěla i spolupráce s Českou školní inspekcí, pracovištěm Liberec,“ upřesnila Michaela Stará. Například loňské etapy se totiž zúčastnilo pouze 42 pedagogů. Během školení se učitelé nevěnují jen praxi, ale proběhla například i ukázka přípravy improvizovaného prostředku individuální ochrany a ukázka typizovaných prostředků individuální ochrany, včetně ukázky praktického použití.

„Přednášející vycházeli z praxe, prezentovaný materiál byl cíleně zaměřený na danou problematiku a vycházel z konkrétních situací. Úroveň přednášejících a zpracovaných prezentací byla na výborné úrovni a mnoho dotazů bylo zodpovězeno již během přednášek a prezentací, další o přestávkách,“ pokračuje Michaela Stará.

Mezi další témata, o kterých se učitelé dozvěděli bližší informace, patřila například Ochrana obyvatelstva. Zde se dozvěděli obecné vymezení pojmů, opatření k ochraně obyvatelstva - varování, evakuace, kolektivní ochrana, individuální ochrana, nouzové přežití, kde získat informace a podobně. „Mimo to pak získali pedagogové informace i o důležité první psychické pomoci, především pak obecné vymezení chování učitele v zátěžových situacích, například při úmrtí dítěte,“ doplnila Michaela Stará.