„Univerzita momentálně provozuje ubytovnu v rozporu s územním plánem,“ upozornil zastupitel Jaromír Baxa. Právě změnou územního plánu se zabývali zastupitelé na svém zasedání minulý čtvrtek. Část občanů a zastupitelů se však obávala, aby se změnou plochy z občanského vybavení–školství na plochu smíšenou centrální nezlegalizoval současný stav.

SMLOUVU ŠKOLA NEPRODLOUŽÍ

Jak ale potvrdil kvestor Technické univerzity v Liberci Vladimír Stach, s ubytovnou už univerzita v místě nepočítá. „Smlouvy na ubytování jsou uzavřeny do konce roku a nebudou prodlouženy,“ uvedl Stach. Důvodem jsou právě stížnosti místních. Zastupitelé proto i přes původní pochybnosti části zastupitelů za Změnu pro Liberec změnu územního plánu schválili. „Myslím, že je to pro naši čtvrť dobrá zpráva,“ reagoval Baxa.

Přesné využití objektu do budoucna podle kvestora univerzita ještě nemá, podle dostupných informací je ale jedním ze záměrů vybudovat ve Vesci předvýrobní středisko nových technologií výzkumu a vývoje. To právě umožní schválená změna územního plánu. Ubytování pro vysokoškolské studenty zajišťuje Technická univerzita v Liberci již jen v areálu harcovských kolejí. Zájem studentů o tento typ ubytování totiž postupně ubývá, jak vyplývá z výročních zpráv univerzity. Zatímco v roce 2007 žádalo o koleje 3 841 studentů, vloni to bylo už jen 2 360.