„Tyto rozpory se zájmy chráněnými vodním zákonem se řeší v rámci správního řízení s vlastníkem nemovitosti,“ informoval tiskový mluvčí libereckého magistrátu Martin Korych.

Odbor životního prostředí ubytovnu kontroloval kvůli podnětu chrastavské radnice. Vodoprávní dozor se zaměřil především na provozování čistírny odpadních vod.

Chrastavský starosta Canov se netají tím, že se chce problematické ubytovny zbavit, a dlouho upozorňuje na porušování zákona. „Již dva roky marně upozorňujeme odbor životního prostředí, že Kovák nemá vyřešen odpad v souladu se současným zněním zákona,“ stěžoval si Michael Canov.

Podle libereckého magistrátu je však část zodpovědnosti také na chrastavském Městském úřadu. „Podle zákona o vodovodech a kanalizacích může obecní úřad uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné,“ vysvětlil Martin Korych.

V případě Kováku je možné napojení na veřejnou kanalizaci přímo před ubytovnou v Nádražní ulici. „Pravomoc k vyřešení současného nevyhovujícího stavu má tedy Městský úřad Chrastava,“ uzavřel Korych.