Prostor obec nechala zavést zbytkovým materiálem z frézováním vozovek. Díky tomu je na improvizovaném parkovišti pevný povrch pro minimálně 15 vozidel.