Vyplývá to alespoň z unikátního výzkumu, který pro krajský úřad a organizační výbor Zimního evropského olympijského festivalu mládeže EYOWF 2011 zpracovala společnost Factum Invenio mezi 777 respondenty na dvanácti středních školách v devíti největších městech Libereckého kraje.

Unikátnost výzkumu spočívá podle generálního ředitele společnosti Factum Invenio Jana Herzmanna v tom, že šlo o vůbec první výzkum zaměřený na volnočasové aktivity mládeže v rámci jednoho kraje. Na základě odpovědí mladých lidí zjistili tazatelé společnosti Factum Invenio, že zhruba dvě třetiny mladých lidí v kraji tráví denně svůj volný čas u počítače a celá polovina sledováním televize. Sportovním aktivitám se přitom denně věnuje pouze necelá pětina dotazovaných.

„Tyto závěry jsou nepochybně v mnohém alarmující a už v době, kdy jsme sestavovali celkovou koncepci 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže, jsme byli připraveni na ně reagovat,“ řekla Deníku výkonná ředitelka organizačního výboru EYOWF 2011 Kateřina Nyčová s tím, že organizační výbor využije výsledků výzkumu k podpoře speciálních doprovodných projektů, které připravuje v souvislosti s propagací a prezentací festivalu.

Jedním z takových projektů bude například program pro školy, který se zaměří nejen na žáky a studenty v Libereckém kraji, ale i v dalších místech republiky a bude plnit funkci soutěžní, informační i vzdělávací. „Tento program zahájíme v září letošního roku a potrvá až do února 2011.V jeho průběhu se budou účastníci setkávat s našimi předními sportovci a bývalými úspěšnými olympioniky, dozvědí se mnohé o minulosti i současnosti sportu. Na vítěze krátkodobých i dlouhodobých soutěží a závodů navíc čekají zajímavé ceny,“ dodala Kateřina Nyčová.

Dále pracovat s výsledky výzkumu chce kromě organizačního výboru EYOWF 2011 také Liberecký kraj. A to hned z několika důvodů. „Chtěli jsme získat maximální množství informací o vztahu mladé generace v regionu ke sportu, na jejichž základě se budeme schopni připravit na jeho aktivní podporu. Konkrétních závěrů chce navíc kraj využít i v resortu školství při zkvalitňování výuky a zlepšování sportovišť,“ vysvětlil novinářům náměstek hejtmana Radek Cikl.