Hasičům virus změnil nejen podmínky, které souvisí s hygienickými nařízeními, která už tak náročnou práci hasičů ještě ztížily, ale také v dalších ohledech. I přes tato omezení jsou hasiči v Libereckém kraji stále připraveni plnit vé poslání, kterým je chránit životy, zdraví lidí, zvířat, majetek a životní prostředí.

U jakých událostí v roce 2020 hasiči Libereckého kraje zasahovali?
Celkem se jednalo o 7006 událostí, což je oproti předchozímu roku o 795 událostí více.
Nejčastěji byla v loňském roce řešena technická havárie, jednalo se o 3552 událostí.
Hasiči vyjížděli k 1138 dopravním nehodám.
Požárů bylo celkem 899.
V 567 případech se jednalo o únik nebezpečných látek.
Ostatní mimořádné události (covid-19) byly řešeny ve 439 případech.
Planých poplachů bylo zaznamenáno 410.
Ke zranění v souvislosti s mimořádnými událostmi došlo u 1513 osob. Smutnou bilancí je 224 úmrtí. Hasiči 860 lidí evakuovali a 1534 zachránili. Počet zraněných hasičů byl 22 a žádný při zásahové činnosti nezemřel.

Požáry způsobily škodu, která byla odhadnuta na 144 191 200 korun a hasičům se podařilo v roce 2020 uchránit majetek ve výši 589 461 300 korun. 95 požárů mělo souvislost s komíny a jejich údržbou. Nedbalost byla příčinou u 202 požárů a ve 169 případech byla na vině závada (technická, nesprávná instalace, údržba…).
Zdroj: HZS Libereckého kraje

Podívejte se na další aktivity hasičů z Libereckého kraje