Nové uspořádání silnice 1. třídy přispěje k větší bezpečnosti a plynulosti provozu. Vozovka je rozšířena od křižovatky do obce Jítrava, cca 140 metrů za čerpací stanicí pohonných hmot až po křižovatku se silnicí na Horní Suchou. Celková délka nového pruhu je 1209 metrů. Současně s tím probíhá i pokládka nového povrchu na odbočce z této silnice směrem na Dolní Suchou. Tyto práce platí kraj. Letos na podzim bude doplněn a uveden do provozu ještě nový jízdní pruh na silnici I. třídy z Jablonce na Rádlo.