Řidič vyvázl se zlomeninou nohy. Mladá žena skončila s vážným poraněním mozku a vnitřních orgánů v nemocnici. Je tam dodnes. Otřesnou nehodu, kterou očití svědkové popsali jako auto zapasované pod tramvaj, přežila. Ale jako ležící pacient na oddělení LDN. S okolím komunikuje pouze stiskem ruky. To, že díky lékařům přežila, dodnes všichni považují za zázrak. „Čtyři měsíce byla v komatu. Myslíme, že jedním z důvodů, proč se z něj probrala, byl její malý syn," říká Štěpánka Bátrlová, předsedkyně organizace Pomoc v nouzi Liberecko.

Právě on je jedním z důvodů, proč se se tato společnost za přispění kamarádek Kateřiny, Lucie Boučkové a Ilony Kotkové rozhodlo založit sbírku, která by zaplatila další léčbu v rehabilitačním centru ve slovenských Piešťanech. Tam se totiž kromě jiného specializují na případy, které jsou v ČR z medicínského hlediska neléčitelné. V rehabilitačních ústavech a zařízeních je totiž podmínkou aktivní spoluúčast pacienta. To ale v případě Kateřiny není splnitelné. „Dozvěděli jsme se, že tam funguje rehabilitační centrum, které už s podobnými případy mělo zkušenost," popsala Bátrlová

Podle stránek piešťanského rehabilitačního centra jde pravděpodobně o jediné zařízení, které využívá metody tzv. kosmické neurologie, kterou vyvinuli odborníci v Německu, USA a Rusku

„Přístroje vyvinuté v kosmické neurologii k zabránění poruch v beztížném stavu se používají k aktivaci proprioceptivního systému, který má rozhodující vliv na motoriku. Terapie se rozšířila o vibrostimulační metody, které se používají například při syndromu „Bed Rest Syndrom", který vzniká při nedostatku pohybu a delším připoutání na lůžko," citují stránky slovenského rehabilitačního zařízení profesora Franze Gerstenbranda z rakouského neurorehabilitačního Karl Landsteiner Institutu ve Vídni.

Může tato metoda pomoci právě pacientce, o níž je řeč? „To vám samozřejmě nikdo dopředu neřekne, ale je to jediná šance. Podobné případy už ale v léčebně měli," říká Štěpánka Bátrlová.

Její přátelé se rozhodně nechtějí vzdát té sebemenší naděje. „Kačka se hodně zlepšila, překvapila i samotné lékaře," tvrdí Kateřinina kamarádka Lucie Boučková.

Založili proto účet, na kterém se už objevilo přes padesát tisíc. To je ale pouhá šestina potřebné částky. Léčba totiž vyjde na 300 tisíc českých korun. „I tak jsme ale za pomoc pro Kateřinu nesmírně vděčni," říká Bátrlová.

Sbírka na pomoc Kateřině je jednou ze 40, kterou na svém území schválil Liberecký kraj. Od roku 2002 jich bylo už 242. Většina z nich šla na veřejné účely, zejména v období po povodních. „Druhou takovou skupinou je pořádání veřejných sbírek jinou právnickou osobou, většinou spolky či nadacemi, a to za účelem humanitárním. Pomoc zdravotně postiženým, hendikepovaným spoluobčanům," popisuje Diana Pospíšilová z Krajského úřadu v Liberci.

Více o sbírce i organizaci najdete na webových stránkách: www.pnliberecko.cz.

Tam také naleznete číslo transparentního účtu, na který můžete posílat libovolné částky. Každá, i ta nejmenší pomoc je vítaná. A naděje, ta neviditelná jistota statečných, umírá jako poslední. Když jde o život, tak zvlášť.