Venkovská usedlost postavená v letech 1908–1933 je zachována v původním stavu a představuje výjimečný prvorepublikový objekt v památkovém fondu České republiky. Aktuálně ho vlastní soukromí majitelé, rádi by v co největší míře obnovili chod statku a zpřístupnili ho veřejnosti.

Konají se na něm různé workshopy a dílny, například kurzy pletení košíků, ale také kurz včelařství pro školní děti nebo dožínky. Ve stodole plánují otevřít muzeum zemědělských strojů.