Až doposud totiž museli lidé přecházející Husovu ulici směrem od Baarovy k liberecké nemocnici buď risknout a úsek silnice za zatáčkou buď přeběhnout, nebo si zajít až ke spodnímu vjezdu do nemocnice, kde přechod trvale je.

Většina z nich, především pak pacientů s dětmi mířícími na dětskou pohotovost, to riskla. S nemocnými dětmi se jim totiž nechtělo vláčet až do spodní části areálu a následně pak procházet celou nemocnicí.

Osvětlený přechod na Husově ulici, u vjezdu pro návštěvníky liberecké nemocnice, vybudovala sama na vlastní náklady právě Krajská nemocnice v Liberci.

„Kompletní přípravu i realizaci přechodu jsme financovali z vlastních zdrojů,“ upřesnil Luděk Nečesaný, generální ředitel liberecké nemocnice s tím, že realizace osvětleného přechodu s ostrůvkem vyšla nemocnici na 300 tisíc korun.

Jak upřesnila Alexandra Kittnerová, tisková mluvčí nemocnice, zdolávání tohoto úseku bylo doposud doslova nebezpečné, vyplynulo to, kromě jiného, z námětů řady zaměstnanců nemocnice, kteří na tuto skutečnost upozornili vedení.