Toby je kamarádský a nekonfliktní tříletý kříženec. Jeho původní majitelka mu neposkytla odpovídající lékařskou péči. Pracovníci při kontrole zjistili, že jeho srst byla vylysalá a některá místa až holá. Proto byl pes chovatelce odebrán a umístěn do péče Centra pro zvířata v nouzi-Archa při ZOO Liberec. Ve spolupráci s tímto útulkem našel po nějaké době Toby nový domov.

Koně Salome a Schevy byli původnímu majiteli odebráni také kvůli týrání. Chovatel jim nezajistili dostatečnou výživu a jejich stav byl velmi sešlý. Zvířatům se pod kůží výrazně rýsovala jednotlivá žebra. Oba koně projevovali známky dehydratace, vyčerpanosti a malátnosti. Protože dlouhodobě strádali, byli umístěni do neziskové organizace Rolinka – Koňský domov důchodců, z.s.

Libereckému pracovišti ÚZSVM se prostřednictvím této organizace podařilo koním najít nového majitele. Klisna Salome a valach Schevy tak našli nový domov, kde si užijí klidné stáří.