Od 17 hodin se dozvíte o teplu, které lze získat z hornin a fluid pod povrchem Země. Geotermální energie se považuje za obnovitelný zdroj využitelný pro vytápění budov či dokonce výrobu elektrické energie. Do průzkumu a využívání geotermální energie se zapojuje řada dílčích oborů věd o Zemi z geofyzikálních disciplín nejvíce geotermika a seismika. Přednášejícími jsou Jan Šafanda a Jan Šílený z Geofyzikálního ústavu AV ČR