Situace ohledně sporu mezi Čechy a Poláky kvůli těžbě v hnědouhelném dolu Turów, který se nachází v těsné blízkosti českých hranic, se zase zkomplikovala. Podle informací organizace Greenpeace totiž požádala polská státní společnost PGE o prodloužení povolení k těžbě na dole Turów až do roku 2044. Zástupci Greenpeace uvedli, že se se tak stalo “utajeně, bez informování české vlády a veřejnosti, včetně místních lidí, na které bude mít těžba uhlí negativní dopady“. K údajné žádosti o prodloužení těžby došlo ve stejné době, kdy probíhala složitá jednání zástupců české a polské strany s cílem nalézt řešení mezinárodního sporu.

Deník se snažil informaci ověřit přímo u společnosti PGE, která důl i přilehlou elektrárnu v Bogatyni provozuje, nicméně mluvčí společnosti Sandra Apanasionek nebyla schopná odpovědět do uzávěrky tohoto vydání. Odkázala pouze na firemní strategii, která uvádí, že “PGE vyvíjí aktivity, jejichž cílem je získat licenci umožňující zajistit dodávky suroviny potřebné k výrobě elektrické energie na dalších 25 let, tedy do vyčerpání ložiska a ukončení provozu turoszowské elektrárny“. Plánované ukončení provozu je právě v roce 2044.

Česko přitom v minulosti podalo kvůli jiné licenci, která umožňuje provoz dolu na dalších 6 let do roku 2026, podnět k Evropské komisi. Komise na konci prosince potvrdila, že Polsko při rozšiřování dolu směrem k českým hranicím porušilo evropskou legislativu. Podle Greenpeace žádost o povolení k další těžbě do roku 2044 firma PGE opět staví na stejných problematických a nezákonných procesech, které Česká republika i Evropská komise kritizují.

„Těžba a spalování uhlí z dolu Turów nejen krade podzemní vodu z českého území, ale také prohlubuje současnou klimatickou krizi a má i další negativní vlivy na životní prostředí a na životy lidí. Přání PGE těžit do roku 2044 na to absolutně nebere ohled,“ kritizovala Nikol Krejčová z Greenpeace, která dlouhodobě požaduje, aby česká vláda zažalovalo Polsko u Evropského soudního dvora. „Požadavek žalovat Polsko je tak především snahou dosáhnout spravedlnosti,“ dodala Krejčová.

Ještě koncem roku to vypadalo, že je žaloba na spadnutí. Právníci ze společnosti Frank Bold upozorňovali, že by Česká republika měla využít nejbližší šance a žalobu odeslat co nejdříve. První možnost byla v lednu, nicméně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí uvedly, že na žalobě se stále pracuje a že zároveň stále probíhá vyjednávání s polskou stranou o mimosoudním řešení. K tomu by měla přispět i dnešní návštěva ministra zahraničích věcí Tomáše Petříčka v Polsku.

„Polsko podle nás porušuje právo EU a dopady na české občany jsou jednoznačné – zejména úbytek vody. Na rozšiřování dolu už si stěžují i Němci, se kterými částečně spolupracujeme,“ uvedl Petříček. „Setkám se ve Varšavě se svým protějškem, polským ministrem Rauem, a budeme řešit, zda je žaloba Česka na Polsko v souvislosti s Turówem nevyhnutelná. Předložím polské straně jasné podmínky, za kterých k ní nemusí dojít, a budu očekávat odpověď. Je jen na Polsku, zda nabízené řešení přijme, nebo zatížíme naše vztahy soudní pří. Pro nás je důležitý výsledek, tedy ochrana českých občanů,“ dodal.

Jaké podmínky si bude ČR klást, nechtělo ministerstvo před jednáním komentovat. Zatímco mezistátní vyjednávání probíhá na vládní úrovni, situaci se snaží řešit i Liberecký kraj, který o problematice vyjednává s Dolnoslezským vojvodstvím. Informaci o snaze PGE získat těžební licenci až do roku 2044, se ale kraj dozvěděl z médií.

Těžba na dole Turów se neustále přibližuje k českým hranicím a narůstají problémy, které způsobuje – hlavně ztráta podzemní vody nebo hrozící propad půdy. Místní obyvatelé se proto rozhodli, že vezmou iniciativu do vlastních rukou. Sousedský spolek Uhelná a Greenpeace tak přišli s peticí, která vyzývá českou vládu k podání žaloby na Polsko. Žaloba přitom nemá být namířena proti Polsku jako státu či jeho obyvatelům, ale proti postupu polské státní firmy PGE a místních úřadů, které její kroky umožňují.

„Bohužel, PGE a polské úřady neustále v otázce vztahu dolu Turów vůči svému okolí razí politiku “po nás potopa“. Myslí jen a pouze na své vlastní ekonomické zájmy. To, že je jejich průmyslová oblast Turów obklopena z drtivé většiny územím dvou dalších členských zemí EU, je evidentně absolutně nezajímá. A ještě se nám snaží vsugerovat, že až jednou svůj polský územní apendix kompletně vydrancují, budeme jim vděční, když důl definitivně naší vodou zatopí. Ať žije demagogie. A po nás potopa!“ myslí si Daniel Gabryš z Uhelné.

Podobně to vidí i jeho soused Milan Starec. „Snaha prodloužit těžbu do roku 2044 je dalším plivnutím na sousedské vztahy. Obecně vzato rozumíme snaze politiků se s Polskem domluvit. Bohužel na kompromis jsou potřeba dva a PGE nám spolu s polskými úřady ukazují pouze aroganci ve své ryzí podobě,“ prohlásil. Podle Starce je tak žaloba nevyhnutelná. „Evropské právo a dobré sousedské vztahy PGE hřmotnými kroky zadupává do země a nám nezbývá než žádat o ochranu soudní cestou. Jednat nadále o finančních kompenzacích, když je navíc polská strana vytrvale odmítá, je marněním drahocenného času,“ míní.

Právě Uhelná společně s Václavicemi jako obce, které jsou dolu Turów nejblíže, se už nyní musí potýkat s negativními následky těžby. Mezi ně patří nedostatek podzemní vody, hluk, prach nebo světelný smog. V oblasti vysychají studny i potoky a často se tak v jeden den nemůže vysprchovat celá rodina nebo se rodiny musí rozhodovat mezi mytím nádobí a osobní hygienou.

Podle studie, kterou si zadal Liberecký kraj, činí škody na vodních zdrojích, způsobené těžbou v dole Turów až 1,5 miliardy korun. Na německé straně zase podle geologické studie hrozí razantní pokles půdy, který ohrožuje statiku domů v přilehlém městě Žitava. „Ochota PGE být dobrým sousedem byla jen předstíraná a ze slibovaných vstřícných kroků z její strany se nestalo zhola nic. Není tedy opodstatněný důvod vyjednávat s někým, kdo za zády české strany činí kroky vedoucí k prohloubení problémů. Nenechme se společností PGE opíjet rohlíkem. Dobrá přeshraniční spolupráce je žádoucí věc, neopravňuje však nikoho tomu podřídit základní potřeby obyvatel nejužšího příhraničí bezohledné uhelné společnosti,“ myslí si Michael Martin, který už 20 let pozoruje úbytek vody ve Václavicích.

Negativní následky těžby: Důl odčerpává spodní vodu přitékající z českého území, čímž bezprostředně ohrožuje zásobování pitnou vodou pro desítky tisíc obyvatel Libereckého kraje. Ztráta vody je zřetelná i v krajině a její nedostatek se bude podle vědeckých prognóz dál zhoršovat. Přibližující se těžba však způsobuje také pokles terénu, nadměrný hluk a znečištění ovzduší. Rozšiřování těžby a prodlužování spalování uhlí také prohlubuje současnou klimatickou krizi a odporuje evropským klimatickým cílům.