Vojvodský správní soud ve Varšavě zrušil rozhodnutí polského Ministerstva klimatu o vyloučení české pobočky Greenpeace z řízení o povolení další těžby v polském dole Turów, které bylo těžební firmě PGE vydáno na 6 let. Verdikt soudu tak podle mluvčího Greenpeace Lukáše Houdka potvrdil, že byla jeho organizaci upřena účast v řízení nezákonně a že byla porušena práva veřejnosti na přístup k informacím o životním prostředí.

„Dlouhodobě tvrdíme, že těžba na dole Turów je ilegální, protože porušuje evropskou legislativu. Rozhodnutí polského soudu to potvrdilo. Vyloučení veřejnosti bylo přitom jenom jedním z mnoha podobných excesů polských úřadů při prodlužování těžby v Turówě,“ vysvětlila Nikol Krejčová z Greenpeace, která kauzu okolo hnědouhelného dolu dlouhodobě sleduje.

Aktuální verdikt polského soudu se týká řízení o prodloužení těžby, které opravňuje společnost PGE těžit v Turówě dalších 6 let. Podle Krejčové to ale nebylo jediné selhání polských úřadů. „Celé řízení považujeme za nezákonné, protože odporuje evropské legislativě. Úředníci neumožnili zapojení veřejnosti ani neprovedli posouzení vlivů tohoto projektu na životní prostředí. Polská strana nikdy nezveřejnila rozhodnutí k povolení těžby. Ani veřejnost, ani česká vláda tak neví, kde a jakým způsobem bude firma PGE následujících 6 let těžit. Důl Turów přitom již nyní odčerpává vodu z krajiny a ze studní na české straně hranice,“ dodala Krejčová.

Soud uložil Ministerstvu klimatu, aby o účasti Greenpeace rozhodlo znovu. Jak vyplývá z rozsudku, který má Deník k dispozici, soud se nespokojil s argumentem ministerstva, že se veřejnost mohla zapojit do jiného řízení, které v souvislosti s dolem probíhalo. V případě, že ministerstvo rozhodne, že Greenpeace se mělo řízení účastnit, nebo ke stejnému závěru později dojde soud, může to podle zástupců ekologické organizace vést i ke zrušení stávajícího povolení a k zastavení těžby. Polské ministerstvo má nyní 30 dní, kdy se může proti rozhodnutí odvolat. Pokud tuto možnost nevyužije, mělo by rozhodnout do 2 měsíců.

Polostátní energetická společnost PGE původně zažádala o povolení těžby na dalších 24 let. V přeshraničním řízení o vlivu těžby na životní prostředí (tzv. proces EIA) vydala česká vláda k tomuto záměru negativní stanovisko. PGE pak následně požádala o jiné povolení k těžbě – tentokrát na 6 let – a v řízení ho od polských úředníků dostala.

„Je zřejmé, že Polsko dělá vše pro to, aby pokračování v těžební činnosti zajistilo, a to bez ohledu na polské i evropské právo. Jsme svědky přímého porušování nebo ohýbání zákonů a směrnic podle toho, jak Polsko zrovna potřebuje,“ uvedla letos na jaře Petra Urbanová, právnička společnosti Frank Bold Advokáti, která pomáhá s kauzou Libereckému kraji.

Jeho vedení zastává názor, že prodloužení těžby v Turówě představuje ohrožení zdrojů pitné vody až pro 30 tisíc lidí v českém pohraničí a negativní dopady těžby i provozu elektrárny se promítnou do znečištění ovzduší, zvýšené hladiny hluku, posuvu terénu a vypouštění skleníkových plynů.

„Proti nezákonnému prodloužení těžby jsme se bránili všemi dostupnými prostředky, ale jak je vidět, polská strana si jednoduše dělá, co se jí zlíbí. Proto jsme se s žádostí o pomoc obrátili na orgány Evropské unie,“ uvedl v reakci na udělení licence radní Libereckého kraje Jiří Löffelmann. Kromě stížnosti kraje se obrátila na Evropskou komisi také Česká republika, která letos 30. září podala na Polsko oficiální podnět pro porušování unijního práva. Pokud se nepodaří věc vyřešit, může Česko žalovat Polsko u Evropského soudního dvora.