Češi ovšem bogatyňské rozhodnutí považují za nezákonné, neboť přišlo ještě před skončením mezinárodních konzultací, po nichž by měly být zohledněny české připomínky. „Polská strana na jednání označila svůj postup za nedorozumění,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Jak resort, tak Liberecký kraj stále požadují, aby byl nový územní plán zrušen. „Podle příslibu polských kolegů z Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí by informace o polském postoji k českému požadavku na zrušení plánu měla být známá před 28. srpnem,“ dodala Roubíčková.

Ten den se totiž ve Varšavě mají na společné schůzce setkat vlády obou zemí a Turów má být jedním z nejdůležitějších bodů programu. „Česká vláda rovněž zopakuje požadavek na jasné stanovení mechanismu kompenzací za případně způsobené újmy,“ sdělila mluvčí.

DŮL CHTĚJÍ ŘEŠIT I V ČR

Změna územního plánu je ovšem jen dílčí krok, který může rozšíření dolu umožnit. Klíčový je samotný proces EIA, který stále běží. České ministerstvo k němu obdrželo tisíce připomínek, následovat bude veřejné projednání 19. září v Bogatynii.

Ačkoli má být průběh jednání tlumočen, česká strana stále usiluje i o projednání v Česku. „Dovolím si tvrdit, že většina dopadů se bude týkat české strany hranice,“ řekl už před časem hejtman Martin Půta. Poláci podle vyjádření ministerstva tento požadavek předají investorovi.

Během září se také k záměru uskuteční mezinárodní konzultace. „Z pohledu České republiky půjde o jednu ze stěžejních fází celého procesu, neboť jejich předmětem bude výměna informací českých a polských expertů o vlivech pokračování těžby na území České republiky,“ vysvětlila mluvčí.