Právě na toto téma v úterý 5. dubna diskutovali v Hrádku nad Nisou starostové dotčených obcí s ministryní životního prostředí Annou Hlubučkovu, ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou, hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou a zástupci vodárenských společností, které jsou významnými investory a provozovateli vodovodních sítí v postižené oblasti, tedy Severočeskou vodárenskou společností (SVS) a Frýdlantskou vodárenskou společností (FVS). 

Hnědouhelný důl Turów
Kvůli Turówu vznikne zvláštní fond. Zřídí ho Liberecký kraj

„Dnešní jednání bylo o představení konkrétních opatření a konkrétních staveb. Bavili jsme se o možnostech financování i konkrétních projektech,“ řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Zástupci všech dotčených stran se dohodli na dofinancování projektů ze strany státu, neboť celkem jsou nyní vypočítány náklady na výstavbu nutných a plánovaných projektů na necelých 1,6 miliardy korun.  

Na účtu Turów, který vede Liberecký kraj a na němž jsou uloženy finance neboli kompenzace od Polska, je nyní 844 milionů korun, k pokrytí všech nákladů je potřeba dalších 700 milionů korun. „Potřebovali jsme si upřesnit objem dofinancování k prostředkům, které získala Česká republika a jsem rád, že jsme se dohodli na společném postupu. Na této částce se bude podílet stát, Liberecký kraj i investoři,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. 

První stavby na zajištění dostatku vody pro Hrádecko, Frýdlantsko a Chrastavsko mohou začít. Zdroje vody by měly být posíleny pro přibližně 15 tisíc obyvatel. 

Uhelné jde o čas

Posudky věnující se dopadu prohlubující se těžby v dole Turów upozorňují, že už v roce 2026 bude ohrožen vodní zdroj na Uhelné. „Práce musí začít co nejdřív, aby byl v té době už vodní zdroj v Uhelné posílen. Musíme stavět nové vodovody na Horním Vítkově a ve Václavicích,“ poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

O posílení zdroje nejen v Uhelné se postará SVS, která má připraveny první čtyři projekty. „Na konci tohoto roku je můžeme začít realizovat a pokud vše půjde dobře, jsme schopni je dokončit do roku 2026, aby obyvatelé na tomto území byli řádně zásobeni pitnou vodu,“ zdůraznil předseda představenstva SVS Tomáš Indra. Konkrétně SVS zainvestuje rekonstrukci a výstavbu přivaděče Liberec – Machnín a postaví přivaděč až do Hrádku nad Nisou. V prvním případě už má stavební povolení a může začít stavět téměř okamžitě, v případě druhém odstartuje stavba v roce 2023. Dalšími dvěma projekty jsou stavby vodovodů ve Václavicích a Horním Vítkově, kde jsou investory obce a SVS následně převezme sítě do své správy. I zde už jsou v obou případech vyřízena stavební povolení a může se začít. 

Ředitel polského dolu Turów Sławomir Wochna (vlevo) a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Dohoda o Turówu přinese kraji 35 milionů eur. Ozývá se i nesouhlas

Na Frýdlantsku ještě zdaleka tak daleko nejsou, neboť se FVS nepodařilo získat souhlasy všech vlastníků pozemků. K výstavbě vodovodu proto musí hledat delší trasy, kde nepřijdou do konfliktu. „Pevně věřím, že se nám do roka podaří získat všechny souhlasy na všechny aktivity, které chceme udělat na Frýdlantsku,“ uvedl předseda FVS Dan Ramzer. Na Frýdlantsku se ke dvěma stávajícím vrtům budou dělat nové tři vrty Frýdlant, Krásný Les a Bažantnice. Od nich povedou dva přivaděče, ty budou zásobovat vodou směrem na Bulovku a Dětřichov, Heřmanice, Kunratice a na druhou stranu na Višňovou či Andělku. 

Obavy ze zdražování

Spolu s plánovanými stavbami vodovodů se objevují obavy obyvatel z navýšení plateb za vodné a stočné. Podle zástupců SVS a FVS se investice do cen za vodu nepromítnou. „Jsem rád, že obě vodárenské společnosti připravily výstupy z projektové přípravy. Krajskému zastupitelstvu se také povedlo získat úrokové příjmy ze zmíněných 844 milionů korun na účtu Turów, ty v dalších letech poslouží jako další zdroj tohoto fondu,“ dodal hejtman Půta.