Zástupci České republiky a Polska, v čele s českou ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou a ministryní životního prostředí Polska Annou Moskwovou, se v pondělí 13. června sešli na prvním setkání česko-polské komise k dolu Turów. Spolu s nimi zasedli v polské Jelení Hoře u jednoho stolu i hejtman Libereckého kraje Martin Půta a maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski a další zástupci obou zúčastněných stran. Prezentovali současný stav plnění dohody, včetně stavu přípravy Fondu malých projektů a představeny byly i priority Strategie spravedlivé transformace regionu.

„Řešili jsme, jak připravit naše regiony na transformaci. Fond malých projektů pro práci s povrchovou vodou a obecně pro budování zelenomodré infrastruktury. V září bychom ho chtěli vyhlásit, přihlášeno je již 115 projektů z české a polské strany,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek, který se jednání rovněž zúčastnil.

Liberecký kraj také brzy obdrží projektovou dokumentaci k zemnímu valu, který má snížit dopad dolu Turów na Českou republiku v oblasti hluku a ovzduší. Hejtmanství zvažuje, že ji zveřejní a dá k připomínkování lidem z dotčených oblastí ještě předtím, než ji odsouhlasí. Pokud vše půjde hladce, stavba valu by měla začít už letos na podzim. „Osobně jsem moc rád, že se už po čtyřech měsících po podepsání dohody ukázalo, jak posouváme na každé straně své úkoly vpřed. Předáváme data podle plánu a hledáme řešení,“ dodal Židek.

Z devadesáti bodů česko-polské dohody o Turówu se už podařilo naplnit dvacet z nich, například do konce června má být postavena podzemní bariéra, která má zastavit odtok vody z Česka. „Už jsou prováděna i některá měření složek životního prostředí, jako je hluk a znečištění ovzduší. Máme odsouhlasena místa, kde budou vybudovány monitorovací vrty podzemních vod. Také jsme dostali jednak projekt dolu, jednak dokumentaci, jak se provádí těžba a jaké jsou výsledky jejich měření,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. S výsledky měření seznámil veřejnost Liberecký kraj před několika týdny.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a těžit se v něm má až do roku 2044. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje jeho rozšíření na 30 kilometrů čtverečních podél silnice ze Žitavy do Bogatyně. Proti tomu se ohradila Česká republika, neboť těžba negativně ovlivňuje životy lidí v okolí dolu. Kromě hluku a vysoké prašnosti je trápí zejména úbytek vody ze studní.

Mezistátní dohoda mezi Českem a Polskem, která platí od 3. února tohoto roku, deklaruje řadu opatření, která mají negativnímu vlivu zabránit. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za škody způsobené těžbou 45 milionů eur. Z toho 35 milionů eur šlo do Libereckého kraje, 10 milionů státu. Česká republika následně stáhla žalobu na Polsko, kterou kvůli dolu podala u Soudního dvora Evropské unie.