Letos by měla začít první etapa stavebních úprav, která zahrnuje rekonstrukci střechy. Ta je už v havarijním stavu.„Díky stavebním úpravám domu, který bezprostředně sousedí s hlavní budovou muzea a je propojen s novou horolezeckou expozicí, vznikne ucelený muzejní areál včetně přednáškových prostor a zázemí pro odbornou muzejní práci,“ uvedla radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Náklady na první etapu činí bezmála dva miliony, milion korun poskytne Liberecký kraj, osm set tisíc Turnov. Jak dále upozornil Mikulička, díky postupné rekonstrukci dojde časem k rozšíření stálé expozice mineralogie a zřízení fotogalerie Viléma Heckela jako součásti interaktivní expozice o horolezectví.