Ve hře je majetek za více než tři miliardy korun. Pozemky, lesy, budovy, zámky. K tomu všemu otevřel soud v Semilech cestu vdově po Karlu hraběti Des Fours Walderode Johanně Kammerlanderové, když teď uznal její nárok na vrácení majetku. Město Turnov, v jehož katastru se část pozemků nachází, ovšem protestuje. „Rozsudek s odůvodněním k nám zatím nedorazil, ale určitě se odvoláme. Chceme rozporovat Walderodeho nabytí československého občanství. Soud by měl zkoumat, zda mu bylo vráceno oprávněně nebo ne,“ zdůvodnil starosta Turnova Tomáš Hocke.

NE ÚŘEDNÍK, ALE SOUD

O vrácení československého občanství Walderodemu se zasadil v 90. letech hlavně tehdejší ministr vnitra Jan Ruml. „Není možné, aby občanství vraceli úředníci na ministerstvu. Taková věc náleží jen soudu a ten se tím nikdy nezabýval. Proto chceme, aby Ústavní soud řekl jednou provždy, jak to je. Spor je o to, zda paní Kammerlanderová a její rodina jsou skutečně oprávněnými nabyvateli majetku,“ uvedl Hocke s tím, že v tuto chvíli nejde o konkrétní pozemky a budovy, ale o podstatu celé věci.

Podle semilského soudce Michala Poláka však z provedených důkazů vyplývá, že se Walderode neprovinil za války proti českému státu, a proto mu bylo občanství vráceno. Tím je podle něj splněna podmínka pro navrácení majetku jeho rodině.

To ale Turnov zpochybňuje. „Máme svědectví lidí, kteří Walderodeho působení za války viděli jinak,“ dodal starosta. Město dokonce svého času pověřilo tehdejšího zastupitele Josefa Kunetku, aby nalezl patřičné dokumenty. „Je dostatečně zdokumentované v obsáhlém soudním spisu, že po dvouletém posuzování jeho žádosti z 25.8.1945 o zachování československého občanství byla ministerstvem vnitra žádost zamítnutá rozhodnutím z srpna 1947, a že další písemnosti o zachování československého státního občanství jsou nepřípustné,“ uvedl už dříve Kunetka.,“ uvedl už dříve Kunetka. Město Turnov chce proto dosáhnout toho, aby Ústavní soud prozkoumal, zda ministerstvo vnitra v roce 1992 postupovalo správně.

MUSÍ BÝT JASNO

„Není v tom z naší strany žádná averze, jen musíme chránit majetek, který máme ve správě. Ať už Ústavní soud rozhodne tak nebo tak,“ vysvětluje postoj města starosta Tomáš Hocke. „Město nemůže dobrovolně vydat svůj majetek nebo nabídnout mimosoudní vyrovnání, jako to udělaly některé firmy, které paní Kammerlanderovou vyplatily a ona na ně stáhla žalobu,“ dodal tajemník úřadu Miroslav Šmiraus. Podle vedení města se spor potáhne ještě řadu let. Kauza přitom blokuje v Turnově nakládání s pozemky v průmyslové zóně Vesecko nebo v okolí sběrného dvora.