Jak informoval turnovský odbor životního prostředí, celkem došlo k vývratu nebo zlomu šestnácti stromů, které musely být odklizeny. „Dále musely být pokáceny čtyři stromy, které byly poškozené pádem sousedních dřevin,“ sdělila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová. Podle Hany Malé z odboru životního prostředí napáchala vichřice nejvíce škody v parku u letního kina, kde ji nepřežilo sedm stromů. Vichr ale ničil také na sídlištích Daliměřice, J. Patočky, na Výšince, v parčíku v Sobotecké ulici ve školní zahradě u ZŠ Alešova, kde ze sousedního pozemku mateřské školy spadla bříza na altán.