Termín první návštěvy mohou občané využít 26. listopadu od 9 do 10 hodin. Poradna zajišťuje odborné poradenství, seřizování sluchadel či prodej baterií a drobných náhradních dílů do sluchadel. „V tuto chvíli se již plánují termíny na další rok. Jakmile budou k dispozici, ihned občany seznámíme,“ sdělila Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Turnov. Jak dodala, služba vzešla z požadavku občanů. Poradnu poskytlo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.