Jsou jí komentované prohlídky města s kostýmovaným průvodcem, který bude představovat frýdlantského hejtmana Hanse z Gersdorfu. Prohlídky se konají každé pondělí od června do září, vždy v 11 a v 15 hodin.