Omezení dopravy
PAVLOVICKÁ, RUPRECHTICKÁzúžená vozovka do 18. 8.
ALOISINA VÝŠINAdo 2. 08. 2017
SOKOLSKÁdo 24. 08. 2017
ZVOLENSKÁ, DVORSKÁdo 18. 08. 2017
PRŮTAH 1/35 PO KOŠICKOUdo 30. 11. 2017

Rozkopaný střed města, neprůjezdné Šaldovo náměstí a kličkovaná směrem k Severočeskému muzeu. Každodenní kolony v ranní a odpolední špičce. To ale zdaleka nejsou jediná úskalí. Podle informačního portálu Nebrzdi, na kterém řidiči najdou aktuální informace o dopravní situaci v Liberci, bylo popsáno v katastru Liberce dohromady 30 uzavírek nebo úseků s omezením dopravy. Rumunská, 8. března, Boženy Němcové, Volgogradská, Klášterní a především pak Masarykova a Vítězná, které omezují pohyb nejen v osobní, ale i hromadné dopravě.

TURISTÉ MUSÍ ŠLAPAT PĚŠKY

Například návštěvníci, kteří byli zvyklí dojet do zoo nebo muzea pohodlně tramvají, teď musí šlapat pěšky až z Husovy ulice. Důvody jsou výměna kolejí z Fügnerovy ulice, práce na silnici, výměna inženýrských sítí a do toho ještě vodaři. Realita je neúprosná. Kdy jindy se mohou do těchto prací pustit než právě v létě. „Výměna kolejí se plánovala od roku 2015. Prázdniny sice nejsou nejlepší variantou pro turisty, ale pro nás byla priorita bezpečnost školáků, kteří se na trase přepravují,“ zdůraznil provozně technický ředitel Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou Ludvík Lavička. Ve zmíněném úseku jsou hned dvě střední, dvě základní školy a dům dětí a mládeže.

MĚSTO DĚLÁ MRTVÉHO BROUKA

Úplné uzavírky
MASARYKOVAod SPŠSE k Jezírku
do 31.08.2017
VÍTĚZNÁdo 31.08.2017
RUMUNSKÁdo 30. 09. 2017
8. BŘEZNAdo 30. 09. 2017
BROUMOVSKÁdo 20.08.2017
DR. MILADY HORÁKOVÉvybrané úseky
do 14. 08. 2017
BOŽENY NĚMCOVÉdo 12. 08. 2017
PRŮTAH 1/35uzavření nájezdu ze silnice 1/14
do 30.11.2017

Místní už si na rozkopaný Liberce zvykli, naprosto ztracení jsou ale turisté a návštěvníci. U příjezdu od Děčína, Prahy nebo Jablonce, nejsou žádné bannery, které by upozornily, že centrum města je téměř neprůjezdné, zásadní informace není ani v sekci pro turisty na webových stránkách města.

„Je to dobrý podnět, budeme se jím zabývat. Jinak pro ostatní návštěvníky webu jsou uzavírky v sekci Občan a Radnice, kde je přehledná mapa s veškerým plánem uzavírek. Podrobněji už to snad nejde,“ říká Jan Král z tiskového odboru radnice. Problém je v tom, že přehlednou mapu překrývá inzerce na telefonní aplikaci ŘSD, která svádí řadu uživatelů, že je třeba si ji do chytrého telefonu pořídit, a nenapadne je hledat mapu schovanou pod ní.

Nešťastní přitom nejsou jen obyvatelé a ztracení návštěvníci města, ale i ředitelé návštěvních center v tzv. zlatém kříži, tedy Severočeského muzea (SML), Oblastní galerie a Technického muzea v Liberci.

„Bohužel se to odráží na návštěvnosti. Žádali jsme společně s oběma dalšími řediteli o lepší značení. My sami nemáme žádnou možnost, jak někde instalovat nějaké mapy či ukazatele, jak se k nám lidé dostanou,“ uvedl ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.

Kritiku odmítá i dopravní podnik. „O uzavření této křižovatky jsme v dostatečném předstihu informovali. Informace o výluce jsou umístěny na webových stránkách DPMLJ, kde je na výluku speciální odkaz,“ vysvětluje mluvčí libereckého dopravního podniku Martina Poršová.

Součástí odkazu jsou podle ní také odpovědi na nejčastější otázky, například proč autobusy linek X2 a X3 vynechávají zastávky 5. května, Průmyslová škola a Muzeum.

„Na zastávky MHD byly v dostatečném předstihu umístěny velkoformátové informace, které jsou rozebrány na terminálu MHD a informace podává také zákaznické centrum,“ říká Poršová.

KRITIKA OBYVATEL

Kritika obyvatel směruje také na koordinaci prací tak, aby město už nic neplánovalo minimálně v přilehlých lokalitách. Podle Ludvíka Lavičky je to ale právě naopak. „Pokud je v místě nebo v těsné blízkosti prováděných oprav tramvajových kolejí nějaký technický problém, je třeba tyto práce zkoordinovat tak, aby v době předpokládané životnosti opravené tramvajové trati nebylo nutno opětovně provádět práce, které by vyžadovaly další zásah do kolejiště,“ vysvětluje Lavička. Konečnou úpravu vozovek mimo tramvajovou trať podle něj koordinuje správce SML.