Podpořit projekty věnující se zadržování vody v krajině se rozhodl Liberecký kraj. Obce, neziskové organizace, zemědělci či vlastníci lesů ho mohou žádat o dotaci do 29. dubna. „Je vidět, že krajské dotace pomohly rozhýbat realizaci drobných přírodě blízkých opatření. Za poslední tři roky vzniklo s podporou Libereckého kraje více než sto tůní,“ sdělil krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek. Celkem si kraj připravil 9,5 milionu korun, zájemci mohou zdarma též využít odborné poradenství krajské Agentury regionálního rozvoje. „Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu, od 50 tisíc do 1 milionu korun,“ doplnil Židek.

Za podpory kraje v poslední době vznikly mokřadní parky s tůněmi, které doplňují dřevěné povalové chodníčky a osvětové tabule. Vyrostly například v centru Jeřmanic či v parku v Českém Dubu. V Liberci soustava tůní sousedí se sídlištěm v Ruprechticích. V Turnově do městského parku přivedli užitkovou vodu z pramene pod nedalekou zástavbou. Vznikl tam malý potůček a brzy přibude i kaskáda jezírek.

„Chystáme i prezentaci některých opatření napříč celým dotačním fondem v oblasti životního prostředí, vznikne tak zajímavá prezentace vzorových příkladů pro jednotlivá opatření,“ přiblížil radní.

Tetřívek obecný.
Nadace léčí jizvy v krajině Libereckého kraje. Chce ji udržet pro další generace

Zadržování vody v krajině přírodě blízkými postupy je společně s obnovou druhově i věkově rozmanitých lesů jednou z priorit posledních let také Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Ta nabízí jak peněžní pomoc při spolufinancování větších projektů, tak i celé financování těch menších. „Jsem rád, že je toto téma vnímáno čím dál tím jako akutnější a postupně se podpora i realizace těchto projektů zvyšuje. Čeká nás však ještě dlouhá cesta,“ řekl ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Letos by mělo dojít k dokončení záchrany Sedmihorských mokřadů. Zároveň je v plánu spuštění projektu Jizersko-ještědského horského spolku, který se bude věnovat zadržování vody v nejcennější části Jizerských hor, a to v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery. „Chceme podpořit budování tůní v Bedřichově a dalších místech v Libereckém kraji,“ informoval Petrovský.

Celkem 150 rybníků, nádrží, tůní a mokřadů loni opravily nebo vybudovaly Lesy České republiky v rámci programu Vracíme vodu lesu. V kraji se jedná například o tůně v Jindřichovicích pod Smrkem, Frýdlantu či Světlé pod Ještědem. „Letos plánujeme opatření na 170 místech s náklady ve výši 230 milionů korun. Dalších 90 projektů připravujeme,“ nastínil plány Jiří Groda, pověřený řízením státního podniku Lesy ČR.