Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy – maximálně tříčlenné. „Soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s více sestavami ve stejné kategorii nebo ve více kategoriích,“ upozorňuje proděkan s tím, že soutěžit se bude o hodnotné ceny. Každý účastník navíc obdrží dárkový set.

Soutěží se ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách (žáci do 15 let včetně a žáci do 19 let včetně). První kategorie se nazývá Robot pomocník lidí, druhá pak Robot záchranář.

„Smyslem soutěže je podpořit kreativní myšlení a konstrukční schopnosti mladé generace a vytvořit platformu pro setkávání nejenom dětí a mládeže se zájmem o robotiku, ale i pedagogů všech stupňů škol, vedoucích volnočasových zájmových kroužků a rodičů,“ říká děkan fakulty Zdeněk Plíva.

„Naše fakulta podporuje talenty, které už v mladém věku něco dokážou. Pokud se někdo ze soutěžících přihlásí ke studiu na naši fakultu, při přijímacím řízení jeho účast v soutěži KyberRobot zohledňujeme.“

Soutěž běží na TUL už od roku 2007 a stejně jako projekt Dětská univerzita se setkává s obrovským zájmem dětí a studentů. Více se dozvíte na webové stránce www.stansevedcem.tul.cz.