Univerzita spojila síly s organizací Czechdesign, která vyhlásila soutěž na vizuální styl TUL. Grafičtí designéři a studia se mohou zapojit nejpozději do 2. června. „Současný vizuální styl je nejednotný a neodpovídá moderním potřebám naší univerzity,“ podotkl rektor TUL Miroslav Brzezina. Sám od vítězného návrhu očekává sjednocení prezentace jednotlivých fakult, kateder a dalších oddělení. „Plán je takový, že v roce 2023 oslavíme 70 let existence liberecké univerzity už plně v novém kabátě,“ dodal.

Aktuální vizuální stránka vznikla ještě v době, kdy sociální sítě nehrály důležitou roli v každodenním životě. Právě pro komunikaci na nich je potřeba adaptovat vizuální identitu školy, na kterou se váže i konkurenceschopnost TUL.

„Design manuál TUL je starý právě deset let, je potřeba ho přepracovat tak, aby vizuální identita byla pro univerzitu opěrným bodem při oslovování uchazečů o studium, partnerů z řad firem, na veletrzích, při živých i on-line kampaních a eventech,“ zdůraznil prorektor pro vnější vztahy a rozvoj TUL Radek Suchánek.

Škola posledních deset let používá logo, které vychází z návrhů z minulého století. Univerzitní grafička tyto návrhy před dekádou oprášila a zmodernizovala. Přidala vínovou barvu univerzitě a další barvy fakultám a stanovila několik základních pravidel, jak s logem pracovat. „Jednotný vizuální styl je daleko komplexnější a týká se také písma, barev a aplikovatelnosti toho všeho na řadu výstupů. Ať už jde weby, plakáty, bannery, letáky, propagační předměty, vizitky či newslettery,“ upřesnil mluvčí TUL Radek Pirkl.

Soutěž je vyhlášena jako uzavřená a dvoufázová. Díky dvěma kolům budou mít designéři na základě zpětné vazby dostatečný prostor pro případné dopracování návrhů. Do soutěže bude dle projeveného zájmu a odborného posouzení portfolií a referencí vyzváno pět účastníků. „Všichni účastníci soutěže obdrží skicovné a autor vítězného návrhu získá zakázku na rozpracování kompletního vizuálního stylu,“ sdělila vedoucí Oddělení komunikace a marketingu TUL Marta Urbanová.

Nutné podmínky nejsou stanoveny, pouze základní parametry. Uvítali by, kdyby nový vizuál vystihoval charakter univerzity nebo podtrhl její silné stránky. „Měl by být moderní a měl by se studentům a akademikům líbit tak, aby se s jeho pojetím mohli ztotožnit a hrdě se ke značce TUL hlásit,“ podotkl Pirkl.

Zájemci o účast v soutěži z řad grafických designérů a studií mohou svá portfolia posílat Tereze Škvárové na e-mail tereza.skvarova@czechdesign.cz. „K soutěži na novou vizuální identitu TUL přistupujeme od počátku s velkou pokorou a transparentně ji komunikujeme mezi pedagogy, studenty i zaměstnanci školy. Zapojení univerzity je pro nás základem cesty k úspěšnému projektu,“ doplnila ředitelka Czechdesign Jana Vinšová.