V jeho jídelníčku nechybí ani drobní hlodavci, ještěrky a troufne si i na menší pěvce. Během procházek mohli bedliví pozorovatelé zaznamenat čmeláky, sarančata, cvrčky a dokonce i myši napíchnuté na větvičkách či trnech stromů nebo keřů. Tímto způsobem ťuhýk uchovává svou kořist v okolí hnízda a vytváří si tím bohatou spižírnu.