„Zbavovat se technických služeb je nesmysl," říká primátor Tibor Batthyány. „V Radě města jsme se na tom shodli jednomyslně, uvidíme, jak se k tomu postaví zastupitelé, ale prodej je špatný krok."

K myšlence privatizace TSML vedly předchozí vedení především ekonomické důvody. „Spočítali jsme, že by město mohlo na prodeji vydělat asi sto milionů korun. Výnos by sloužil ke krytí mimořádných výdajů Liberce v dalších letech," uvedl tehdy ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc. Protože se ale prodej nedal stihnout do konce minulého volebního období, vloni se pozastavil a rozhodnutí se ponechalo právě na novém vedení města.

„Ukázalo se i v referendu, které jsme dělali, že lidé prodej technických služeb odmítají. Potvrdilo se nám tak to, co si sami myslíme, že mají zůstat majetkem města," uvedl ekonomický náměstek primátora Jan Korytář. K udržení vlastnictví vede Liberec několik důvodů. „Chceme zachovat možnost kontroly nad způsobem a kvalitou úklidu města, zimní i letní údržbou, včetně vlivu na rozsah a cenu prováděných prací," vysvětluje náměstek pro technickou správu Tomáš Kysela. Technické služby mohou podle něj vykonávat pro město činnosti, které byly dříve z TSML vyvedeny do jiných společností, pro které jsou tyto činnosti zdrojem nemalých příjmů. „Když se vrátíme k původnímu modelu, tak by zisk z těchto činností zůstal buď v TSML nebo by byl příjmem rozpočtu, v každém případě by nešel nějaké třetí straně jako teď," dodává Kysela.

Představenstvo TSML s městem souhlasí. Ukončení záměru prodeje musí ale ještě odsouhlasit zastupitelé. Technické služby mají teď zpracovat nový strategický plán, který povede ke zlepšení hospodaření. Poslední známé výsledky jsou z roku 2013, kdy se výnosy blížily ke 184 milionům korun a hospodaření skončilo v téměř dvacetimilionové ztrátě. Zásadní vliv na špatném výsledku měl ale bezúplatný převod hřbitovů na město, jinak by ztráta činila 1,83 milionu korun.