„Největší deviza tohoto návrhu je, že se intenzivně věnuje i okrajovým částem, tedy hranám náměstí. Umí pracovat s charakterem přidružených ulic a nároží,“ vysvětlil městský architekt Jiří Janďourek. Do jižního rohu navrhli architekti přesunout zdejší fontánu a pítko, k hlavní křižovatce umístit malý café bar a do severozápadního cípu městský záhon.

Střed náměstí má pak sloužit jako zelená pobytová plocha, v plánu je vysazení většího množství stromů či instalace místa pro grilování. „Prostor má být zútulněný, aby vykazoval míru jakési svobodné plochy, kde se dají konat různé aktivity,“ řekl Janďourek.

Kromě těch, kteří využijí střed náměstí, velké změny zaznamenají také lidé, kteří jím projíždějí. 

Změny v dopravě

Nově bude hlavní dopravní tok ze směru od Ruprechtic sveden do nově vzniklé ulice Nová Pastýřská. Úsek před plaveckým bazénem od Albertu k bývalé restauraci Tobogan má být podle plánů průjezdný jen pro městskou hromadnou dopravu.

„Musíme trochu odlehčit Šaldovu náměstí, Jablonecké a Palachově ulici,“ vysvětlil Janďourek. V těchto místech se totiž očekává nárůst automobilů v souvislosti s chystaným parkovacím domem u nemocnice. „V maximální možné míře se budeme snažit preferovat Novou Pastýřskou, aby začal skutečně fungovat vnitřní městský okruh. A aby nedošlo ke kolapsu na Šaldově náměstí,“ doplnil Janďourek.

Kdo bude chtít z Ruprechtic směřovat do Rumjancevovy ulice směrem ke knihovně, bude mít možnost i nadále. Uzavřený úsek před bazénem půjde objet ulicí Ruskou. „Lidé si ale volí rychlejší trasy, cesta Novou Pastýřskou bude pro řidiče výhodnější. Ulice Rumjancevova se tak začne zklidňovat,“ doplnil Janďourek.

Vyhnáním aut z prostoru před plaveckým stadionem se také lépe propojí bazén s náměstím. „Lidé, kteří vyjdou z bazénu, budou mít náměstí k dispozici. Dneska nejste schopni silnici neregulovaným způsobem překročit,“ připomněl architekt.

Konec parkovní na náměstí

Z Tržního náměstí také zmizí většina zaparkovaných aut, která z něj dnes dělá spíš obří parkoviště. „Co se týče parkování pro návštěvníky bazénu, město nyní otevřelo nová stání u LVT, další místa jsou v Pastýřské ulici, k dispozici je i parkoviště nad supermarketem. Kapacity pro lidi, kteří navštěvují bazén, jsou tím zajištěny, a to v dostupné vzdálenosti,“ popsal Janďourek. Několik parkovacích stání sice vznikne i přímo na náměstí, půjde ale o rezidentní parkování.

Zástupci města se nyní ještě sejdou s místními obyvateli, následně bude s vítězi soutěže uzavřena smlouva. „Za částku 1,7 milionu korun nám dopracují celou sérii dokumentací, kterou potřebujeme pro realizaci stavby,“ zmínil primátor Jaroslav Zámečník. Město by se rádo pokusilo získat dotaci z budoucího evropského programu určeného na revitalizaci veřejných prostranství.

Kdy následně k úpravám dojde, ještě není jisté. Vedení města plánuje přeměnu náměstí koordinovat právě s výstavbou dvouproudé dopravní tepny Nová Pastýřská. „Pakliže budeme žádat o dotaci v roce 2021, stavba Tržního náměstí nezačne dříve než v roce 2022. Co se týče Nové Pastýřské, tam se bude jednat o naše zdroje a optimálně si představuji zahájení stavby v roce 2021. V závěru je nutné obě stavby propojit a skloubit, jejich uvedení do provozu musí být najednou,“ shrnul Zámečník.