„Proředíme nepůvodní nebo náletové dřeviny, většinou modříny, akáty a smrky,“ popsal ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Liberci Ludvík Řičář.

ZÁSAH PROSPĚJE I ZVÍŘATŮM

Těžbu v přírodní a národní kulturní památce provádějí Lesy České republiky po dohodě se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Národního památkového ústavu. Právě podle odborníků na ochranu přírody prospěje průřez nejen turistickému ruchu, ale i fauně a flóře. „Tento zásah kromě jiného zvýší rozmanitost zdejší přírody a prospěje teplomilným rostlinám i živočichům, kteří k životu potřebují bezlesí a skalní výchozy,“ vysvětlil vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Z rostlin jsou to podle něj například skalník celokrajný, trýzel škardolistý či strdivka sedmihradská. „Z živočichů pak užovka hladká, otakárek fenyklový a další vzácné druhy motýlů a brouků,“ doplnil Klápště s tím, že těžba kolem Trosek bude probíhat zhruba měsíc.

DALŠÍ PRŮŘEZY NEPLÁNUJÍ

Trosky jsou zatím jedinou památkou v kraji, kde odlesňování probíhá. „Neplánujeme žádnou obdobnou těžbu dřeva kolem památek v Libereckém kraji,“ potvrdila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. „Nahodilou těžbu souší, vyvrácených stromů a podobně provádíme na základě aktuální potřeby,“ upřesnila Jouklová.