Městem budou v nejbližších dnech chodit tři biblické postavy. Včerejším tříkrálovým koncertem začala tradiční sbírka pro charitu. „Návštěvnost byla nižší než jsme očekávali. Asi to bude způsobené nepřízní počasí. Věříme, že ti, co nepřispěli na koncertu, obdarují koledníky v ulicích města," řekl arciděkan Radek Jurnečka.

Koncert i sbírka se každoročně koná zároveň s celostátní projektem Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České Republiky.Občané mohou přispět vstupenkou na koncertu, tří králům v ulicích měst, dárcovskou smskou nebo přímo na účet charity.

V Liberci se vybrané prostředky využijí pro Hospic sv. Zdislavy, Domovy pro matky s dětmi v tísni a Domov pokojného stáří. Dále na podporu aktivit pro znevýhodněné občany v rámci projektů Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích, prevenci a podporu sociálně znevýhodněných dětí a mimo jiné na každoroční podporu tří indických dětí v projektu adopce na dálku.

Koledníci budou po Liberci chodit až do pondělí 14. ledna. Poté se spočítají peníze ze zapečetěných kasiček a pošlou se na ústředí charity.

„Zhruba patnáct procent jde na základní aktivity Charity České republiky, deset procent na její chod a ostatní prostředky se vrátí do měst, kde se vybraly a použijí se na regionální charitativní účely," vysvětlil arciděkan.

V kostele Nalezení sv. Kříže v Liberci vystoupili zpěvačka Irena Troupová, houslista Jan Siřínek a varhaník Lukáš Vendl. Posluchači slyšeli díla Johana Sebastiana Bacha, Františka Xavera Brixiho, Josefa Ferdinanda Norberta Seegera, Václava Karla Holana Rovenského a Jana Josefa Božana.

Tříkrálová sbírka

Nedělním koncertem odstartovala tříkrálová sbírka. Pokud jste nestihli hudební program můžete přispět koledníkům v ulicích, DMSkou nebo přímo na účet charity.

Bankovní účet: 66008822/0800

VS: 777, KS: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod)

Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ DMS: Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 27Kč.