V letošním roce se začne s opravou inženýrských sítí konkrétně kanalizace, vodovodů a plynovodu. Na ni pak naváže samotná rekonstrukce povrchu vozovky, včetně chodníků a veřejného osvětlení.

Přibudou křižovatky

„S tím, že by tam měla vzniknout podél i cyklostezka, dále se tam zlegalizují parkovací místa podél silnice a vzniknout by měly i dvě světelné křižovatky u Stavokombinátu s ulicí Čechova a na křížení Melantrichovy a třídy M. Horákové," popsal vedoucí odboru správy veřejného majetku David Novotný.

Podle něj jsou světelně řízené křižovatky v těchto místech nezbytné. „Jednoduše řečeno to tam nejezdí. Ve špičce neodbočíte z Melantrichovy doleva na Horákovou a totéž z Čechovy se nedá odbočit doleva. Jsou tam i dlouhé přechody pro chodce, čili se počítá i s výstavbou ostrůvků uprostřed, aby přecházení přes Miladu Horákovou bylo z pohledu chodců bezpečnější. Podobně, jako to proběhlo u rekonstrukce na Dobiášově."

Kromě toho radnice obnoví i vozovku nad rýhou po opravě vodovodu v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Hradební a U Potůčku včetně nového vodorovného dopravního značení. Křižovatka ulic Dr. Milady Horákové a Čechova bude v letošním roce navíc součástí objízdné trasy v souvislosti s plánovanou uzavírkou ulic České mládeže a Londýnská. Řidiči tak budou muset počítat se ztíženější dopravní situací. Kompletní oprava úseku Hradební U Potůčku, včetně křižovatky s ulicí Čechova, je plánována na příští rok. Odhadovaná cena veřejné zakázky je 16 milionů Kč bez DPH. Výměna zastaralých sítí pak vyjde na 20 milionů, ty ale půjdou na vrub vlastníků technické infrastruktury.