Nový zákon určuje, kolik odpadu musí být v obci vytříděno. Obce mají povinnost zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025 – 2029 alespoň 60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem.

V Jablonci nad Nisou se už do nového zákona „pustili“, když od nového roku vstoupí v platnost nové dvě vyhlášky. Minulý týden je schválili městští zastupitelé. „Dosud se v Jablonci odpady platí na základě smlouvy, výše platby se řídí zvolenou velikostí nádoby a četností svozů. Od příštího roku platí místní poplatek za odpady. Jablonec zvolil ze dvou možností poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,“ přiblížil ekonomický náměstek jabloneckého primátora Milan Kouřil.

Nový poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci vychází z principu, že platí znečišťovatel a platí tolik, kolik vyhodí. Ale i nadále si budou moci lidé zvolit velikost nádoby a četnost svozu. „Vybrali jsme způsob placení podle objednané kapacity sběrných prostředků v litrech,“ doplnil Kouřil.

Polský hnědouhelný důl a elektrárna Turów.
Politici zatím k dohodě nedospěli. Jednání o Turówu budou pokračovat

Maximální sazba poplatku dle zákona je v tomto případě 1 Kč/1 litr. Jablonec počítá se sazbou 0,80 Kč za litr.

Forma poplatků bude dle magistrátu spravedlivá pro původce odpadu, jelikož ten bude platit jen za takové množství, které skutečně vyprodukuje. „Držíme se toho, že čím méně člověk vyhodí, tím méně zaplatí. Věříme, že to bude zajímavá motivace pro Jablonečany k aktivnějšímu třídění,“ vysvětlila Barbora Šnytrová z oddělení místního hospodářství jabloneckého magistrátu.

V Turnově už odpadová „revoluce“ probíhá od loňského roku. Radnice získala dotace na nákup nádob na tříděné odpady. V praxi to vypadá tak, že každá domácnost má až čtyři popelnice – na směsný odpad, na plasty a papír, případně i na bioodpad. „Chystá se zvýšení poplatku za skládkování, s tím porostou i poplatky za spalovny. Museli bychom tedy razantně zvýšit lidem poplatky za odpad. Tomu chceme předejít,“ vysvětlil starosta Tomáš Hocke.

Tomáš Rychecký.
Díky risku bude Anifilm jedním z prvních filmových festivalů roku, říká ředitel

V Liberci zatím nové vyhlášky o odpadu připravují. Pro občany města by se ale podle úředníků nic zásadního nemělo od roku 2022 měnit. „Nicméně bude ještě více kladen důraz na to, aby občané odpady třídili, aby se množství směsného odpadu v příštích letech snižovalo na minimum,“ doplnila vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru libereckého magistrátu Lucie Sládková.

Jestliže velká města ke splnění kvót tříděného odpadu mají možnosti, menší obce se bojí, že na požadovaná procenta vytříděného odpadu se nedostanou. Obce se budou muset zaměřit zejména na důkladné vytřídění bioodpadů, přičemž bez důkladného třídění v této oblasti nebude dle zákona možné plnění cílů dosáhnout. A to je zejména v malých obcích problém. „Podle toho, jak ten zákon teď vypadá, prostě není možné, aby fungoval na tak malých vesnicích, jako je Líšný. Podle něj bychom měli třeba vygenerovat tolik a tolik metráků bioodpadu. Jenže na vesnici lidé většinou takové věci hodí na kompost, trávu na obecních pozemcích v naprosté většině mulčujeme,“ přiblížil starosta obce Líšný Jiří Mikeš.

Problém s odpady řeší i na Tanvaldsku. „Odpadu je stále více. Firmy, které ho likvidují, zdražují služby. Když jsem byl ve funkci první rok, platilo město tři miliony ročně, teď už přes pět. To je šílené, nejde to řešit ani zvedáním poplatků, potřebujeme nějak motivovat lidi, ať odpady ještě více třídí,“ popsal starosta Desné Jaroslav Kořínek. V odpadovém hospodářství chce postupovat společně celý mikroregion Tanvaldsko.

Funkční věci do Re-use centra

Prioritou nového zákona by mělo být opětovné využití výrobků, neboť tak lze předcházet produkci odpadů. Až jedna třetina věcí odložených na sběrných dvorech je totiž dále využitelná. „Proto jsou v nové jablonecké vyhlášce i ustanovení, která se týkají předcházení vzniku odpadu. Od příštího roku bude k dispozici Re-Use centrum, kam budou moci občané odložit věci, které už nepotřebují, ale někomu jinému by mohly ještě posloužit,“ dodal Milan Kouřil.

Takzvané Re-Use centrum slouží třeba v Chrastavě, a to od prosince loňského roku. Jedná se v podstatě o bazar. „Díky bazaru dostávají již nepotřebné věci možnost na nové využití a nestane se z nich odpad,“ sdělil za město Chrastava Jakub Dvořák. V bazaru tak lidé najdou třeba obrazy, rámy, vázy, nábytek, zařízení do domácností, jako je nádobí, hračky a sportovní potřeby i vybavení pro chov zvířat nebo do aut.