Tuto službu většinou nabízejí několik let a nabídku postupně rozšiřují. Například v Turnově letos otevřou novou kompostárnu, v Liberci rozmístí dalších 500 speciálních popelnic.

Změna vyhlášky

Krajské město kvůli novele musí upravit svoji vyhlášku, prakticky by se ale nic změnit nemělo.

„Změna jen napravuje vztahy a pojmenovává věci pravými jmény, abychom se dostali do legislativního rámce," řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Karolína Hrbková (Změna pro Liberec).

Sběrné dvory

V Liberci mohou lidé zatím bioodpad odvážet do sběrných dvorů v Ampérově ulici a v ulici Dr. Milady Horákové nebo ho na jaře a na podzim vhodit do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Už v roce 2009 město nabídlo v pilotním projektu hnědé popelnice na sběr bioodpadu rostlinného původu, zájem měli zejména majitelé rodinných domů.

„Dosud je ve městě zhruba 90 hnědých popelnic, k tomu dalších 500 nádob na separaci bioodpadu rozmístíme po městě letos," řekla mluvčí radnice Zuzana Minstrová.

V příštích letech se chce město zaměřit i na sídliště, pro které sběr bioodpadu prostřednictvím malých popelnic není nejlepším řešením.

Turnov staví vlastní kompostárnu

Biopopelnice se osvědčily i v České Lípě, kde už v roce 2008 nakoupili téměř 800 nádob na tento odpad. Jsou zejména ve čtvrtích s rodinnými domy nebo zahrádkářskými koloniemi.

„V lokalitách, pro které jsou popelnice na bioodpad určené, je o ně velký zájem. V současnosti nám tak zbývá už jen několik volných popelnic. V průběhu roku tak bude zřejmě nutné zvážit nákup dalších popelnic," uvedla mluvčí radnice Kristýna Brožová.

Největší investici v souvislosti s bioodpadem z měst v kraji chystá na letošní rok Turnov, postaví kompostárnu za 13,4 milionu korun. Její kapacita bude 2700 tun ročně, pro potřeby města stačí zhruba polovina. Využít ji tak budou moci i obce z okolí. „V současnosti sbíráme bioodpad na sběrném dvoře, než dokončíme rekonstrukci vlastní kompostárny. Současně probíhá ve období duben listopad svoz biopopelnic po městě," uvedla Zuzana Sedláková, jež má v Turnově na starost odpadové hospodářství.

Popelnice i kompostéry

V Jablonci je možné bioodpad bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech a také v rámci sezonních svozů bioodpadu. Obdobný systém mají v Novém Boru. I tam zajišťují likvidaci biologického odpadu prostřednictvím sběrného dvora.

„V místních částech, které jsou vzdálené od centra města, jsou pravidelně ve vegetačním období umisťovány takzvané zelené kontejnery, které slouží k ukládání biologického odpadu, a to zejména posečené trávy," uvedla mluvčí radnice Jana Maněnová. V minulých letech město občanům navíc zdarma rozdalo 250 kompostérů.

V Semilech mají lidé na sídlištích možnost třídit do speciálních hnědých popelnic, majitelům rodinných domů nabízí radnice k zapůjčení kompostér.