„Radní Liberce souhlasili s uzavřením plánovací smlouvy na dostavbu ulice 1. máje pro dva bytové domy s komerčními plochami. Během této stavby dojde k rekonstrukci a rozšíření stávajících stavebních objektů veřejné infrastruktury,“ informoval Jiří Šolc, náměstek libereckého primátora. 

Historie lokality sahá až do roku 1859, kdy byla v Liberci vybudována železnice. Před novou drážní budovou byla následně vytyčena také přímá a poměrně velkorysá Nádražní ulice, dnešní třída 1. máje, spojující nádraží s městem. „Ulice měla charakter promenády, který byl porušen až během 70. a 80. let 20. století. V této době byla v souvislosti s výstavbou věžových panelových domů stržena většina budov lemujících komunikaci. Prostor dnešní třídy 1. máje je proto poněkud nesourodý a urbanisticky roztříštěný,“ popsal historik Jaroslav Zeman, který je současně autorem rozsáhlé knihy o liberecké architektuře a industriálu.  

Město by rádo nyní rozhýbalo dokončení spodní části třídy 1. máje, o které se hovoří již několik let. Konkrétně jde o vybudování pěší zóny ve Slavíčkově ulici, úpravě komunikace a chodníku na ulici 1. máje, včetně dopravního řešení, také by v této oblasti měly přibýt stromy a další zelené prvky nebo dětské hřiště a opěrné stěny. Stavba zahrne i vybudování inženýrských sítí, včetně veřejného osvětlení. 

Plánovací smlouvu město Liberec uzavře se společností Syner Group, její návrh projednají koncem května zastupitelé. „Poválečné vybourání uliční čáry domů v tehdejší Nádražní ulici nebylo urbanisticky šťastné řešení. Dodnes nebudí tato městská třída příjemný pocit, proluky se dají s nadsázkou označit jako vylámané zuby. Dlouhodobě usilujeme o navrácení řady domů do uliční čáry a projekt dostavby Syneru je prvním projektem, který naváže na budovu bývalé IPB Banky,“ řekl náměstek Šolc. 

Plánem společnosti Syner Group je podle jejího mluvčího Ondřeje Paclta stále výstavba bytového objektu ve jmenované lokalitě. „Oproti původnímu záměru z projektu zmizely zamýšlené kanceláře. Nově se tedy skládá z obchodních ploch v přízemí, nad ně jsou situována studia a byty. Změna oproti původnímu záměru je také v řešení parkování. Došlo ke zrušení podzemních garáží, nově se počítá s parkováním ve dvoře za objektem, a to převážně v zakladačích,“ popsal Paclt. Společnost by letos ráda tyto změny projektu projednala v rámci úpravy územního rozhodnutí. 

Podle historika Zemana nový plánovaný projekt architektů ateliéru SIAL do značné míry třídě 1. máje navrací její prvotní, promenádní charakter. „Jednou z hlavních devíz plánované dostavby je kromě zajímavého architektonického řešení využívajícího stavebnicového principu také zdařilé zasazení jednotlivých domů do kontextu okolní zástavby. Autoři zároveň respektují stávající zeleň, která proniká i na samotné domy formou střešních zahrad. Právě výrazné uplatnění zeleně lze označit za jedno z hlavních pozitiv projektu, reagujícího na soudobé trendy,“ okomentoval záměr Zeman. 

Navazovat budou v proměně třídy 1. máje další investoři po obou stranách ulice. „U projektu bytového domu jsme rádi, že městu vyšel investor vstříc, změnil své původní územní rozhodnutí a vybuduje vše tak, jak si odbor ekologie a veřejného prostoru a Kancelář architektury města přejí. Výsledkem bude hezká, městotvorná, důležitá ulice směrem k nádraží,“ doufá Šolc.