„Program společně vyhlašují Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy Sever. Slouží vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí a posilování spolupráce v obcích. Hlavní úlohu přitom hrají právě školy a jejich žáci,“ vysvětlila Kateřina Urbanová z Nadace Partnerství.

Jak doplnila, v letošním roce se do programu přihlásilo 108 škol, podpořeno z nich bylo 33 projektů celkovou finanční částkou přesahující 2 miliony korun. A právě třem školám z Liberecka se podařilo z pomyslného dvoumilionového koláče ukrojit téměř dvě stě tisíc.

Největší část potom připadne Základní škole a Mateřské škole v Bílém Kostele, a to ve výši 70 tisíc korun na projekt Koutek splněných přání. „Chtěli bychom nedaleko naší školy vybudovat koutek s lavičkami, houpadly a smyslovým chodníčkem, který by byl takovým místem setkávání dětí, rodičů nebo i seniorů v obci,“ popsala cíl projektu Irena Kostelencová, ředitelka MŠ a ZŠ.

Jak dále uvedla, smyslový chodníček, na kterém se děti budou učit vnímat přírodu všemi smysly, včetně hmatového, bude osázen květinami, o které se budou samy děti starat. „Uspořádali jsme i dvě setkání s občany obce, kteří vesměs přislíbili jak materiální, tak ale i fyzickou pomoc při budování koutku,“ doplnila Irena Kostelencová s tím, že její vize je i taková, že si do koutku například přijdou posedět senioři, kteří se budou koukat na hrající si děti.

Dalších pětašedesát tisíc potom využije liberecká Základní škola Aloisina výšina, která zaujala svým projektem nazvaným Školní zahrada – odpočinková zóna pro nejmladší obyvatele sídliště Kunratická.

Poslední školou z Liberecka, které se podařilo získat finanční podporu od generálního sponzora celé akce, kterým je Toyota, je Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě. Ta přišla s projektem nazvaným Krajina včera a dnes.