Před třemi lety v rámci oslav 460 let od vzniku vesnice uspořádali místní hasiči soutěž se zábavným dnem pro místní i obyvatele okolních obcí a měli takový úspěch, že se rozhodli pro každoroční opakování. Kromě soutěže pro hasičské dobrovolníky se mohli příchozí pobavit u vystoupení dětské rockové kapely a na závěr se pak rozhýbat v rytmu tónů skupiny Revival Kabáti. Hlady a žízní také nikdo nehynul. Kromě opékaného selete přišly k chuti i sladkosti, které místní napekli.