TŘEŠŇOVÁ ALEJ lemovala silnici z Frýdlantu.

Řada stromů také měla ulámané větve od trhačů třešní. Menší část aleje ještě zůstává stát, na stromech je ale znát, že jejich životnost je u konce. Pokácené stromy teď nahradí nové, mladé třešně, které budou vysázeny v pravidelných odstupech a budou i stejného věku. Obnova třešňového stromořadí je součástí péče o aleje na Frýdlantsku, která souvisí s projektem „Od zámku Frýdlant po zámek Czocha," v rámci kterého se na Frýdlantsku opraví a rozšíří 5 úseků silnic. Jasanová alej mezi Raspenavou a Krásným Lesem, kterou také čeká kácení, zatím ještě stojí.