Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že tímto směrem denně jezdí městskou hromadnou dopravou přibližně 15 tisíc obyvatel. O tom, zda se Liberec posune o kus blíž k dlouho diskutované trati, definitivně rozhodnou zastupitelé. 

„Vypracovanou studii proveditelnosti projektu, včetně odhadu nákladů spojených s projektem, předložím do dubnového zastupitelstva. Výstupem by mělo být jasné vyjádření města Liberce, jak či zda vůbec má dopravní podnik pokračovat v projektových přípravách a majetkoprávních operacích,“ komentuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc. 

Nejstarší liberecké hydranty pochází z roku 1902. Muzejník Jiří Křížek ukazuje na zajímavé detaily.
FOTO: Hydranty jako němí svědci doby. Vzácné kousky v Liberci rychle mizí

Pokud bude s návrhem zastupitelstvo souhlasit, spustí se přípravy 1. etapy tento rok, v roce 2023 by mohla být k dispozici územní rozhodnutí a zhruba v letech 2025–26 by začaly demolice domů, které musí předcházet samotné stavbě. Ta by podle odhadů zabrala asi dvě stavební sezony. 

Více autobusů už nasadit nelze

Projekt výstavby tramvajové trati Rochlice se datuje k roku 2002, kdy vznikla studie proveditelnosti. Později byla aktualizovaná studií v roce 2016, která se provedla v souvislosti s 87. změnou územního plánu. 

„Tehdy, stejně jako dnes, jsme konfrontováni s nedostatečnou kapacitou dopravní obsluhy celé lokality Rochlice II, tzv. „Dobiášovky“. V této lokalitě bydlí přibližně 15 000 lidí a dopravně je dnes obsluhována autobusovou linkou číslo 12. Přestože jsou nasazovány kapacitní autobusy, není dopravní obslužnost území dostatečná a více autobusů už nasadit nemůžeme. Kapacitním problémem jsou křižovatky, kde se autobusy mnohdy stýkají v jednom čase na jedné zastávce. Tramvaj je správným a ekologičtějším východiskem, kdy vozidlo jede po svém separátním tělese, a to rychle, přesně, bezpečně a tiše,“ popisuje Šolc. 

Ve hře jsou dvě varianty nové tramvajové trasy, jednou z nich je trasa přes Broumovskou a druhá varianta vede novou trať spodní částí města okolo teplárny. Už připravena je směna pozemků dotčených stavbou potřebných pro realizaci projektu. Studie proveditelnosti z jara 2021 za zhruba 800 tisíc Kč zpracované společností Opus Consulting potvrzuje předpoklady výstavby ve dvou etapách a poskytuje detailní vhled do ekonomických parametrů projektu. 

Veřejné záchody na Soukenném náměstí jsou léta zavřené a jejich obnovení se neplánuje.
Liberec nemá záchodky. Požádá proto lokály, aby si lidé mohli odskočit u nich

Nejsložitější bude část, kdy musí město vykoupit pozemky a domy. „Výkupy jsou poměrně nákladné a demolice se týká i řady obytných domů. I proto chceme, aby se zvážily obě varianty tras, protože na té přes Broumovskou není tolik demolic potřeba,“ vysvětlil primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Zřejmě nejvíc domů by trati muselo ustoupit v ulici Dr. Milady Horákové a v ulici Na Žižkově. Podle studie proveditelnosti náklady na výkup a demolice, s ohledem na vývoj cen v čase, překročí částku 200 milionů korun. 

„Nyní nazrál čas, aby došlo k rozhodnutí města, jak dál s rozpracovaným projektem pokračovat. Pokud zastupitelé projeví vůli realizovat první etapu trasy Fügnerova – Zelené Údolí, bude nezbytné zahájit předprojektové přípravy a přípravu území pro druhou etapu. Tou je trasa Zelené Údolí – sídliště Vesec. Projekt by měl být v konečné fázi zrealizován v podobě, která bude dávat smysl z pohledu dopravní obslužnosti města jako celku, nikoli v obsluze jednoho území a taktéž z pohledu udržitelnějšího financování, to znamená rozložení například provozního příspěvku bez obsluhy autobusů a nahrazení kompletně tramvajovou dopravou,“ vysvětluje technický náměstek. 

Podoba parkovacího domu a části nového dolního centra Liberce.
Parkovací dům v Liberci zatím nebude. Stopla ho válka

Výstavba tramvajové trati má v 1. etapě (trasa Fügnerova – Rochlice) přijít na více než 1,6 miliardy korun. Realizace první etapy projektu bude znamenat i nutnost navýšení provozního příspěvku dopravnímu podniku o odhadovaných 13 milionů korun. 

Veřejnost by tramvaj do Rochlice přivítala. „Jezdit přeplněnými autobusy je otrava, kdyby k nám jezdily i tramvaje, určitě by to bylo skvělé. Ale mluví se o tom hrozně dlouho a nevím, jestli se toho vůbec dočkám,“ komentuje pětačtyřicetiletá Jana Hanková, která v lokalitě bydlí. 

Zda se projekt pohne a opět se rozběhnou přípravy a jaká z variant bude upřednostněna, definitivně rozhodnou na dubnovém zasedání zastupitelé města.