Erwin Cettineo začal fotografovat ve svých deseti letech, kdy dostal fotoaparát k narozeninám. Zpočátku fotografoval z okna svého domu, který stál na Masarykově třídě nedaleko Severočeského muzea v Liberci.

„Zachycoval hlavně tramvaje, ale nejen ty. Jeho fotografie mapují události v Liberci a měnící se město. Snímky pravidelně pořizoval téměř až do svého skonu 17. listopadu 1985. Nafotil celkem deset tisíc fotografií,“ řekl ředitel muzea Jiří Křížek.

Cettineo na snímcích zachytil vývoj tramvajové dopravy v Liberci i v sousedním Jablonci nad Nisou. Fotografie jsou převážně černobílé, ale od padesátých let fotil i barevně. Bohužel chybí negativy z druhé světové války, o které v padesátých letech přišel při zásahu SNB. „Fotografie, na kterých byl hákový křiž, zadupali,“ vysvětlil Tomáš Krebs, předseda Boveraclubu.

Kromě fotografií se díky Gisbertu Jäklovi, nedávno zesnulému libereckému historikovi a popularizátorovi tramvajové dopravy, do dnešních dnů dochovaly ve sbírce Boveraclubu i originální negativy.

Dnes již atypické formáty negativů, na skleněných deskách nebo na filmových pásech, ale také obava současných majitelů archivu z poškození, vedla členy Boveraclubu k myšlence předání cenných materiálů profesionálům. Pracovníci Severočeského muzea dárcům, ale i občanům Liberce slibují postupnou digitalizaci a zveřejnění fotografií.