Investor totiž nechce, aby koleje vedly přímo skrz zástavbu a navíc plánuje na pozemcích při svahu u sídliště Broumovská další objekty. Tento návrh přišel se změnou charakteru chystané zástavby. Aktuální návrh trasy kolejí totiž vychází ještě z původního projektu obchodního centra Promenáda, od kterého investor před časem odstoupil.

„Zatím se jedná pouze o návrh, se kterým přišel investor. Dali jsme si čtrnáctidenní lhůtu na prověření této nové varianty. Pro nás je směrodatné především to, jestli by po změně plánované trasy tramvaje platilo už vydané územní rozhodnutí a rovněž, jestli by projektanti zvládli včas předělat plány,“ konstatoval ředitel Dopravního podniku města Liberce (DPML) Jiří Veselka.

Podle náměstka primátora pro rozvoj a územní plánování Ivo Palouše navrhl holandský investor městu trasu, která by v podstatě kopírovala nynější koleje vedoucí na Jablonec nad Nisou.

Aktuální plán je přitom takový, že trať povede od terminálu MHD k zastávce Mlýnská, kde se zdvoukolejní a bude pokračovat k sídlišti Broumovská. Na zastávce U Lomu se mají potom jedny z kolejí odklonit od trasy na Jablonec nad Nisou a pokračovat až na Dobiášovu ulici v Rochlici. Šlo by tedy o změnu, která by se týkala především přesunu kolejí od svahu při sídlišti Broumovská, kde chce investor získat prostory pro další zástavbu.

Vzhledem k tomu, že stavba trati do Rochlice bude probíhat v několika samostatných etapách, by v případě přijetí návrhu investora nebyla ohrožena už přiznaná šedesátimilionová dotace z Regionálního operačního programu na první etapu – trasu od terminálu MHD po zastávku Mlýnská. Té by se totiž případná změna projektu nijak nedotkla.

Samotná tramvajová trať obsluhující největší liberecké sídliště by mohla být plně průjezdná už v roce 2013, výstavba zmiňované první etapy má začít už letos v létě.

Případnou změnou části trasy tramvaje do Rochlice by se mimo jiné vyřešily dosavadní spory města a investora bytového městečka o hustotě zástavby. Investor chtěl po městě garantovat 180 tisíc metrů čtverečných zastavěné plochy, zatímco město si nechalo spočítat, že ideální zástavba pro dané pozemky se pohybuje mezi 100 až 120 tisíci metry čtverečnými.

„Požadovanou garanci investora jsme tedy připomínkovali, přičemž nám přišla odpověď v tom smyslu, že jsme vycházeli z jiných pozemkových výměr,“ konstatoval Ivo Palouš s tím, že záměrem města bylo především to, aby v této lokalitě nevzniklo další sídliště. Tyto dohady by mohla vyřešit právě změna v projektu tramvajové trati, protože investorovi by se uvolnily další pozemky k zástavbě a nemusel by tedy vyhánět jednotlivé budovy do výšky, čemuž se město také snaží vyhnout.

Holandský investor, kterého v jednáních zastupuje pražská advokátní kancelář Havel a Holásek, chce na území bývalé Textilany postavit bytové městečko, jehož součástí budou i obchody a kanceláře. „Heslo celého projektu zní: Bydlení, odpočinek a práce,“ uvedl již dříve pro Deník Josef Hlavička z pražské advokátní kanceláře Havel a Holásek. Prvotní záměr byl sice takový, že na obří stavební parcele vzniknou jen byty, tento plán však město navrhlo upravit.

Ještě před několika měsíci byl aktuální záměr postavit na území bývalé Textilany obchodní centrum Promenáda. Jeho investor ale nakonec od projektu odstoupil kvůli stále se zvyšující konkurenci obchodních komplexů v centru Liberce.