Přes patnáct a půl milionu přispěje letos Liberecký kraj na provoz tramvajové linky mezi Libercem a Jabloncem. Jednání přitom trvala téměř půl roku a nebyla jednoduchá. Ještě vloni v září to vypadalo, že tramvaje budou jezdit ve dvacetiminutovém taktu, protože kraj zvažoval, že na linku pošle méně peněz. „Jsou tam určitě spoje, které jsou nadstandardní a které by kraj platit neměl. Ne všechny linky jsou navíc plně obsazené a využité," uvedl na podzim vedoucí dopravního odboru Libereckého kraje Jan Čáp.

Namísto 17 milionů, které kraj platil v minulém roce, tak nově zvažoval jen 12 milionů. Proti tomu ale hlasitě protestovali jak cestující, tak město Liberec. Omezení peněz by znamenalo právě větší časové rozestupy mezi jednotlivými spoji.

Teď Rada Libereckého kraje schválila nové znění smlouvy, podle které bude rozdělení příspěvků na tramvaj následující: finanční kompenzace od kraje bude 15 765 000 korun, města Liberec a Jablonec nad Nisou přispějí dohromady částkou 41 245 952 Kč. V minulosti šel příspěvek kraje přímo dopravnímu podniku, ten už teď ale ve smlouvě nefiguruje.

Vše se nově odehrává jen mezi krajem a oběma městy. „Chceme být víc vtaženi do tvorby jízdních řádů na této lince," uvedl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. „Kromě tramvaje z Liberce do Jablonce hradíme i ztrátu autobusů a vlaků, které tím směrem jezdí, proto je dobré, abychom některé spoje korigovali a měli přehled o vytíženosti jednotlivých spojů. Aby v době, kdy směrem na Jablonec jede i vlak nebo autobus nejela do toho ještě tramvaj, to není ekonomické, doplnil."

Do budoucna je nutný další průzkum

Kraj proto před koncem roku provede na tramvajové lince dopravní průzkum, aby se mohlo provést nové rozdělení na standardní a nadstandardní obslužnost.

Nadstandardní spoje totiž mají nově plně hradit jen města Liberec a Jablonec, zatímco kraj si vymínil jen příspěvek na standardní zajištění obslužnosti. V řeči čísel tedy kraj zaplatí 82 spojů v pracovní dny, 74 spojů v sobotu a 52 spojů v neděli a o svátcích.

Zbylých 168 spojů považuje kraj za nadstandardní. Vycházel přitom z průzkumu, který proběhl vloni v únoru ještě před výlukou a který zahrnoval i jízdní řády všech druhů dopravy mezi oběma městy, statistiku o počtech přepravených cestujících, cenu dopravního výkonu jednotlivých druhů dopravy (tramvaj, vlak, autobus) a připomínky cestujících k jízdním řádům.

„Není proto vyloučené, že v příštím roce dojde k nějakým úpravám, ale bude to až na základě nového dopravního průzkumu o obsazenosti tramvajové linky v konkrétních časech," dodal Mastník.