Primátor zneužil pravomoc veřejného činitele

Členové zastupitelského klubu sdružení Liberec občanům jsou vážně znepokojeni bezprecedentním porušováním základních principů demokracie a zákonů České republiky, kterých se dopustil na zasedání zastupitelstva města Liberce dne 31. 3. 2011 primátor Jan Korytář.

Tím, že odmítl v rozporu s jednacím řádem a zákonem o obcích nechat hlasovat o zařazení bodu jednání zastupitelstva a o procedurálním návrhu o změně řídícího schůze, se dopustil hrubého porušení zákona a jednacího řádu a dle našeho názoru i zneužití pravomoci veřejného činitele. Jeho jednání pouze potvrdilo naše výhrady ke způsobům, s jakými pan Korytář jednal v rámci dnes již minulé koalice.

Věra Rosenbergová, Jiří Šolc, David Václavík (Liberec občanům)
Primátor porušil jednací řád
Jednací řád zastupitelstva:
Článek III, 2) „Člen zastupitelstva má právo předkládat návrhy zastupitelstvu obce a dalším orgánům, jichž je členem.“
Článek V, 7) „O zařazení návrhů na jednání zastupitelstva v průběhu zasedání nechá [primátor] samostatně hlasovat.“
Článek IV, 6) „Právo předkládat návrhy k projednání mají členové zastupitelstva, rada města a výbory.“
Zákon č. 128/2000 Sb., tzv. Zákon o obcích (HLAVA IV, ORGÁNY OBCE, Díl 1, Zastupitelstvo obce):
„§ 82 Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání.“
§ 94 (2) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.“

ODS se ostře ohrazuje proti opakovanému porušování zákona o obcích a jednacího řádu zastupitelstva, kterého se dopustil primátor Jan Korytář. Způsob obstrukcí přesáhl hranici zákonného jednání a je v demokratické společnosti nepřípustný. Místní rada ODS se rozhodla, že učiní potřebné kroky pro přípravu trestního oznámení na Jana Korytáře.

ODS Liberec
Za spory stojí jedna zakázka?

Již podruhé v tomto týdnu se distancujeme od politických hrátek primátora Jana Korytáře a uvádíme další fakta k zakázce na Bazén Liberec, kde jsme se stali vítězi.

Jestliže primátor Korytář avizoval, že případné podepsání smlouvy o zakázce mu nedoporučovalo Transparency International a dvě právní kanceláře, pak to neodpovídá skutečnosti. Zmiňovaní mu pouze doporučili zadat zpracování znaleckého posudku k potvrzení, či vyvrácení dosud nepodložených spekulací o účelových kritériích soutěže. Dále mu bylo doporučeno jednání s uchazeči. Zrušení soutěže mu však doporučeno nebylo. Naopak byl upozorněn na možné negativní dopady takového kroku.

Rozhodování zastupitelstva o zakázkách nemělo přímou spojitost s mimořádným návrhem na odvolání primátora na stejném zasedání, což dokládá i oddělené hlasování o těchto bodech. Jednání primátora svědčí o hledání zástupných problémů a snaze nalézt „vnějšího nepřítele.“

Přes všechny tyto skutečnosti společnost SYNER byla vždy připravena o smlouvě jednat. Ze strany primátora však impuls ke konstruktivnímu a transparentnímu jednání nikdy nevzešel.

Ondřej Paclt,
tiskový mluvčí SYNER s. r. o.
Jednáme o nové koalici

V současné době jsou ve svých funkcích všichni zvolení radní, včetně náměstků a primátora. Změna pro Liberec zahájila jednání o vytvoření nové koalice. Osobně jsem připraven, pokud by to bylo stálo v cestě vytvoření nové koalice, které se bude účastnit i Změna pro Liberec, z funkce primátora odstoupit.

Pokud by nám své rozhodnutí odvolat primátora, náměstka a radní za Změnu pro Liberec dali koaliční partneři ČSSD, Liberec občanům a USZ alespoň v minimálním časovém předstihu a ne až přímo na zasedání zastupitelstva, mohla celá procedura proběhnout jiným způsobem. Zastupitelstvo nyní svolám v zákonné lhůtě 15 dnů.

Bod jednání zastupitelstva týkající se odvolání primátora, náměstka a radní jsem dle jednacího řádu odročil na příští jednání zastupitelstva.
Odvolávání primátora nemůže být fraška – pokud ti, kdo tento krok chtějí učinit, ho na příští zastupitelstvo připraví standardním způsobem, tento bod proběhne standardním způsobem. Ti, co připravovali mé odvolání, nezvládli své emoce a z jednání zastupitelstva odešli.

Jan Korytář, primátor, Změna pro Liberec