Jezdí každý den, mimo pondělí, od 8 do 19 hodin vždy v pravidelných intervalech dle jízdního řádu. V pondělí jezdí lanovka pouze odpoledne od 14 do 19 hodin. V zimní sezóně od 1. 11. do 31. 3. jezdí lanovka vždy pouze do 18 hodin. Při větším zájmu se konají další mimořádné jízdy, dovolují-li to provozní podmínky a je-li za každou mimořádnou jízdu zaplaceno jízdné nejméně za 15 osob.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník