Otevřena je každý den od á do 18 hodin a za vstupné zaplatí dospělí 140 Kč, žáci a studenti polovinu a je zde možnost pořídit se také rodinné vstupné. Botanická zahrada Liberec se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České republice.

Ročně ji navštěvuje kolem 50 000 lidí. Skleníkový areál ve tvaru rostlinných buněk nebo krystalové drúzy, po stavební stránce projektovaný Ing. arch. Pavlem Vaněčkem, sestává z desíti různě velkých expozičních pavilonů, skýtajících plochu zhruba 3500 metrů čtverečních.