Atraktivní podívaná na volné létání dravců je doprovázena odborným výkladem profesionálního sokolníka o historii i současnosti sokolnictví u nás i ve světě. Dozvíte se více o způsobu využití dravců, jejich ochraně, výcviku, chovu a odchovu v zajetí a zpětného návratu do přírody. Sokolnické ukázky na Sychrově se budou konat i během prázdnin.