Na podzim loňského roku totiž začali úředníci s kontrolou nájemníků v obecních bytech. U každého bytu zjišťovali, jestli v něm bydlí skutečně ten nájemník, který má platnou nájemní smlouvu, a jestli tedy třeba obecní byt nepronajímá dalším osobám, a tímto způsobem se neobohacuje.
„Přesně jsme už navštívili 439 obecních bytů. Z tohoto počtu bylo 298 lidí doma,“ upřesnila vedoucí Odboru sociálních a zdravotních služeb libereckého magistrátu Petra Svatoňová. „Kontroly probíhaly bez velkých problémů. I ti lidé, co neměli všechno v pořádku, když viděli uniformu, tak se ani moc nesnažili vymlouvat,“ doplnila.

Celkem šest lidí obecní byt skutečně pronajímalo dalším osobám. Z toho tři nájemníci byli tak opovážliví, že byt nabízeli k dalšímu nájmu zájemcům přes realitní kanceláře. „Několik nájemníků, což byli ti, kteří hrubě porušili podmínky nájemní smlouvy, už dostalo okamžitou výpověď z nájmu,“ vysvětlila Petra Svatoňová. Kontroly odhalily doposud přesně 22 osob, které v bytě žily, ale nebyly tu hlášeny. Další lidé raději byt opustili sami, a to ještě dříve, než by se na nějaké nesrovnalosti přišlo. Úředníky totiž o nájemnících, kteří žili v bytech načerno, informovali sousedé.

„Jsem už v důchodu, takže bývám po večerech doma. U mne už kontrola byla, úřednice se strážníkem. Ptali se mne, jestli tu opravdu bydlím, jestli tu nežije někdo se mnou, a chtěli vidět občanský průkaz. Protože jsem o tom věděla z médií dopředu, nevadilo mně to. Samotná kontrola byla za pár minut hotová,“ podotkla jedna z nájemnic obecních bytů v Zeleném Údolí, Katarína Pavlů.

Město začalo obcházet nejprve startovací byty v Zeleném Údolí, k nim postupně přibývaly kontroly starších obecních bytů. „Měli jsme signály, že nejvíc zneužívají nájemníci k dalšímu pronajímání byty startovací a byty pro příjmově omezené osoby,“ vysvětlil tiskový mluvčí města Martin Korych, proč začal magistrát s prověřováním nájemníků.

Už ukončené kontroly odhalily také několik bytů, v nichž dlouhodobě nikdo nebydlel. Současně město sepisovalo s nájemníky nové nájemní smlouvy, a to jen na dobu určitou, aby se v případě neplnění povinností mohlo nájemníka lehčeji zbavit. V tomto roce budou kontroly obecních bytů dál pokračovat. Město vlastní více než 1 tisíc bytů, tudíž mají úředníci ještě hodně práce před sebou.

„Samozřejmě, že řada nájemníků dopředu o naší návštěvě nevěděla, a proto jich hodně nebylo v době kontroly doma. Do bytů, kde jsme se na nikoho nedozvonili, se budeme ještě znovu vracet,“ upozornila vedoucí odboru Petra Svatoňová. „Akci považujeme za úspěšnou. Kontroly se nám vyplatily, odhalily řadu nesrovnalostí,“ doplnila. (mi)