Podle rozhodnutí se musí těžba zastavit, neboť její pokračování může způsobit vážné a nevratné škody především na zdojích podzemní vody. “Skvělá zpráva. Soudní dvůr na základě návrhu České republiky nařídil Polsku bezodkladně pozastavit těžbu uhlí v dole Turów do doby meritorního rozhodnutí!,” komentoval rozhodnutí na twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Rozhodnutí soudu vítají jak ekologičtí aktivisté, tak místní, které těžba v dole ohrožuje nejvíc. Pokud nebude polská státní firma PGE, která důl provozuje rozhodnutí respektovat, mohou podle organizace Greenpeace Polsku teoreticky hrozit i velké pokuty podobně jako v kauze nelegální těžby dřeva v polském v Bělověžském pralese. “Vítáme předběžné opatření Soudního dvora Evropské unie, které konečně zajišťuje spravedlnost pro zasažené místní na české straně i všechny Evropany, kteří dodržují zákony. Doufáme, že se firma PGE nyní postaví k rozhodnutí čelem a zajistí, aby její zaměstnanci z komplexu Turów nepřišli o své peníze a že jim i po uzavření dolu bude vyplácet nezkrácený plat,” uvedla Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace ČR.

Těžba v dole Turów je zastavena do finálního rozhodnutí soudu, které se očekává nejdříve za několik měsíců. Žalobu kvůli dolu podala Česká republika letos v únoru po nepodařených jednáních s polskou stranou. Evropská komise již loni v prosinci potvrdila, že v procesu povolování těžby došlo k porušení evropské legislativy, a těžba samotná by tak měla být ilegální.

Wintrova ulice v Liberci a koryto Lužické Nisy.
Zahrádkáři musí pryč, rozhodl Liberec. Povodňový park má prioritu

„Jsem rád především za obyvatele přilehlých obcí v okolí dolu Turów. Evropský soudní dvůr se postavil čelem k výhradám, které Česká republika a Liberecký kraj dlouhodobě uplatňovaly během vzájemných jednáních, a to že při povolování těžby nebylo přihlédnuto k připomínkám české strany a polská strana postupovala v rozporu s evropským právem,” řekl v reakci na rozhodnutí hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Dodal, že kraj je stále připraven s investorem dolu jednat o kompenzačních opatřeních a způsobech, jak ochránit zájmy českých obyvatel a životní prostředí, ve kterém žijí. Pokud by se strany dohodly na kompenzacích, Česko je připraveno žalobu u Soudního dvoru EU stáhnout.

Podle Milana Starce z Uhelné, která je nadohled od dolu Turów, přišlo soudní zastavení těžby pět minut po dvanácté. “Někteří lidé v nejbližších obcích žijí v permanentním strachu o pitnou vodu - především ti, kdo jsou závislí na svých studnách. Ve společném vodním zdroji na Uhelné klesá hladina vody o několik metrů ročně, celá obec by se tak mohla ocitnout na suchu v jedné chvíli jako celek. Stejnou tendenci dokládá monitorování České geologické služby v okolních průzkumných vrtech,” vysvětlil Starec, který proti těžbě dlouhodobě bojuje. “Věříme, že se PGE ke svým zaměstnancům bude chovat v této složité chvíli jinak, než se chovala dlouhé roky k nám. Doufáme, že přijme zodpovědnost za nastalou situaci, jelikož je jejím jediným viníkem,” uvedl Milan Starec.

Cena Karla Hubáčka
V Soutěži Karla Hubáčka bodovala liberecká stavba DOK Nordbeans

Rozhodnutí soudu je podle právničky Frank Bold Petry Urbanové jediným způsobem, jak alespoň proztaimně ochránit pitnou vodu pro místní obyvatele. “Jedná se zároveň o historický okamžik, je to poprvé, co ve věci životního prostředí soud na návrh členského státu takové opatření vydal. Vzhledem k tomu, že se bavíme o sousedním státě, to ovšem vnímáme jako neveselé prvenství. Toto rozhodnutí však potvrdilo, v jak vážné situaci se s ohledem na dopady těžby na české vody nacházíme. Což naši sousedé bohužel stále popírají,” vysvětlila Urbanová, která se této kauze věnuje dlouhodobě.

Soudní dvůr EU rozhodl o předběžném opatření jen několik dní potom, co vyšlo najevo, že polskému regionu Bogatynia nebude umožněno čerpat finance z Fondu spravedlivé transformace. Hlavním důvodem je plán PGE těžit v hnědouhelném dole až do roku 2044. Prodlouženou licenci udělilo firmě na konce dubna polské Ministerstvo klimatu a životního prostředí. Pro transformaci regionů, které postupně omezí těžbu a zpracování fosilních paliv, je v evropském fondu jen pro Polsko připraveno 1,5 miliardy EUR.

Místopředsedkyně Soudního dvora Rosario Silva de Lapuerta vyhověla návrhu České republiky na předběžné zastavení těžby v dole Turów především z toho důvodu, že pokračování těžby až do vyhlášení konečného rozsudku by mohlo mít negativní dopad na hladinu podzemních vod nacházejících se na českém území. “Tato těžební činnost totiž způsobuje nepřetržitý odtok značného objemu vody z českého území na území polské, v důsledku čehož dochází k nepochybnému zhoršování stavu hladiny podzemních vod na českém území, jež může ohrozit dodávky pitné vody pro obyvatele závislé na dotčených vodních útvarech,” píše se v tiskovém prohlášení Souního dvora EU. Podle místopředsedkyně soudu hrozí obyvatelům vážná újma, která by později už nešla napravit. “Jakmile dojde ke zhoršení stavu hladiny podzemních vod a nastanou četné důsledky spojené s absencí dodávek pitné vody pro dotčené obyvatele, nebude je již možné později napravit, a to ani v případě, že by žalobě České republiky ve věci samé bylo vyhověno,” píše se ve vyjádření soudu.

Europoslanci protestovali proti ilegální těžbě v Turówě
OBRAZEM: Europoslanci protestovali proti ilegální těžbě v Turówě

Podle prezidenta společnosti PGE Wojciecha Dabrowského má hnědouhlený důl Turów „platnou a legálně udělenou licenci, na základě které těží a bude těžit.“ Rozhodnutí soudu vidí jako cestu k „divoké transformaci“. Podle prezidenta PGE jde o první opravdový test Zelené dohody EU. Ta by měla být podle něj založená na „solidaritě a spravedlivé transformaci energie a ne na programu na programu podporujícím nekalou soutěž.“ 

Vypnutí elektrárny by podle prezidenta PGE destabilizovalo polský a evropský energetický systém, ve kterém hraje Turów důležitou roli jako jeden z nejdůležitějších prvků - poskytuje až 7 procent poptávy po energii v Polsku.