„Konečně se věci daří posouvat směrem, po kterém voláme už několik měsíců,“ řekl senátor a krajský zastupitel Michael Canov. „Důležitý je pro nás samozřejmě i podnět výboru na vyčíslení nákladů, které následně budeme požadovat po Polsku. To je zásadní okamžik, kdy můžeme jednoznačně ukázat i v číselných hodnotách, jak velký dopad na Hrádecko i Frýdlantsko má těžba,“ doplnil Canov.

Podle hejtmana Martina Půty je uplatnění nákladů vůči Polsku zásadní. „Nevidíme důvod, proč bychom z našich daní a krácených krajských i obecních rozpočtů měli platit náklady, které jdou na vrub polskému těžaři,“ vysvětlil hejtman.

Polský hnědouhelný důl a elektrárna Turów.
V Turówě se bojí o práci. Sepsali vlastní petici proti české straně

Výbor také projednal důvody týkající se možnosti podání žaloby na Polsko v rámci Smlouvy o fungování Evropské unie. „Ministerstvo konstatovalo, že procesní porušení v řízení o rozšíření těžby v dole Turów představují přesvědčivé žalobní důvody,“ uvedl po jednání senátor Canov.

Poslanci proto přijali usnesení, ve kterém vyzvali Vládu ČR, aby pověřila ministerstvo zahraničních věcí vypracováním podnětu k Evropské komisi, a to nejpozději do 30. září letošního roku.

Není to poprvé, kdy se kraj kvůli rozšiřování dolu Turów obrací na evropské instituce. Začátkem března předal  radní Jiří Löffelmann Petičnímu výboru Evropského parlamentu v Bruselu petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí, kterou podepsalo bezmála třináct tisíc osob.

Stejným způsobem ale začali za záchranu dolu bojovat i Poláci. Nedávno předali svým europoslancům petici s 30 tisíc popisy, která bojuje za zachování těžby a ochranu pracovních míst. Anna Zalewska při přebírání petice zopakovala, že není spravedlivé, aby se po Polsku požadovalo uzavření uhelných elektráren do 10 let, když to nedělají ani bohatší státy EU.

Polský hnědouhelný důl a elektrárna Turów.
Evropský parlament pomůže v boji proti dolu Turów

Společnost PGE, která důl i přilehlou elektrárnu provozuje, nedávno zveřejnila vlastní studii dopadů těžby na životní prostředí. Nezávislý posudek ImiGW-PIB tvrdí ve svých závěrech, že důl Turów má nepatrný vliv na hydrologické podmínky na české straně.

„Na základě našich výsledků lze konstatovat, že množství vody na české straně záleží zejména na meteorologických podmínkách a nikoli na provozu dolu Turów. Vliv dolu Turów na průtok každodenního množství vody není významný, řekl Przemysław Ligenza, ředitel Ústavu meteorologie a vodního hospodářství, který na studii pracoval. Závěry polské studie jsou v kontrastu s výsledky studie, kterou si nechala zpracovat Severočeská vodárenská společnost. Z té vyplývá, že „vlivem rozšíření těžby v dolu Turów bezpochyby dojde k ovlivnění vodních zdrojů v jeho okolí.“